Buis�ad 2011


Print page

�20.62 billi�n le bheith caite ar Choimirce Sh�isialach i rith 2011

T� daoine scothaosta � gcosaint go hioml�n

Cabhr� le daoine filleadh ar obair � 15,000 sp�s nua

R�ta� nua �oca�ochta n�os �sle do dhaoine faoi bhun 66 bliain d'aois

Laghd�far na r�ta� Sochar Linbh ach n� bheidh aon athr� ar thaca� eile do leana�

C�ram�ir�

R�ta� �oca�ochta le daoine scothaosta - gan athr�

�oca�ochta� a bhaineann le Leana�

Rata� �oca�ochta athbhreithnithe le haghaidh daoine faoi bhun 66 bliain d'aois

Daoine in Aois Oibre (faoi bhun 66 bliain d'aois)

Taca� do dhaoine faoi mh�ala nach bhfuil aon athr� orthu

Sampla� de thaca� bliant�la leasa sh�isialaigh at� ar f�il le haghaidh daoine �ags�la

F�achaint ar an bhileog f�ric� buis�ad 2011 (PDF 496KB)


M� t� tuilleadh eolais uait, cuir glaoch guth�in ar an Roinn Coimirce S�isiala� ag 1890 66 22 44 (�osghlao) 9rn � 5in � Luan go hAoine agus Seirbh�s Ghuth�in um Fhaisn�is do Shaor�naigh ag 1890 777 121 (�osghlao) 9rn - 9in � Luan go hAoine

D�an teagmh�il leis an Oifig �iti�il Leasa Sh�isialaigh n� leis an Ionad um Fhaisn�is do Shaor�naigh is gaire duit

T� eolas ar f�il chomh maith ar 'www.welfare.ie' agus 'www.citizensinformation.ie'

Tabhair faoi deara:
D'fh�adfadh difr�ochta� a bheith ann sna r�ta� a ghearrtar ar �s�id a bhaint as uimhreacha 1890 (�osghlao) agus � faoi r�ir na sol�thraithe seirbh�se �ags�la.

Last modified:12/04/2011
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img