Liúntas Leas na nDall


Print page

 

 

Eolas

Is é atá i Liúntas na Dall ná íocaíocht tástáilte ó thaobh acmhainne ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte do dhaoine atá dall nó ar lagamharc.

Íoctar an liúntas le daoine incháilithe atá 18 bliana d’aois nó níos sine.

Má tá tú den tuairim gur diúltaíodh Liúntas na nDall duit go míchóir, is féidir leat achomharc a dhéanamh ar an gcinneadh seo.

Rialacha

D'fhéadfadh sé go mbeadh tú i dteadeal Liúntas Leasa na nDall má tá:

 • Tú ag fáil Pinsean na nDall ón Roinn Coimirce Sóisialaí
 • Íocaíochtaí cothabhála ioncaim eile ar fáil agat ón Roinn Coimirce Sóisialaí nó íocaíocht den chineál seo leasa shóisialaigh ó aon tír eile agus tá tú cláraithe le Comhairle Náisiúnta na nDall nó tá teastas a dhearbhaíonn míchumas na súl a chur ar fáil ó mháinlia súl agat.
 • Más duine tú a bhfuil d'ioncam iomlán níos lú ná ráta Pinsean na nDall agus ráta Liúntas Leasa na nDall agus atá cláraithe le Comhairle Náisiúnta na nDall agus tá tú cláraithe le Comhairle Náisiúnta na nDall ní mór teastas a dhearbhaíonn míchumas na súl a chur ar fáil ó mháinlia súl.
 • Cúram cónaithe

  Ní féidir leat Liúntas na nDall a fháil má tá tú i saoráid cúraim chónaithe fhadtéarmaigh. Má ghlactar isteach i saoráid cúraim chónaithe tú, áfach, is féidir leat Liúntas na nDall a choinneáil ar feadh 8 seachtaine leanúnach ar a mhéad in aon tréimhse 12 mhí.

  Clár na nDall agus daoine a bhfuil míchumas na súl orthu

  Tá córas cláraithe ag Comhairle Náisiúnta na nDall do dhaoine dalla agus dóibh siúd a bhfuil míchumas na súl orthu. Le bheith i dteideal clárú le Comhairle Náisiúnta na nDall in Éirinn ní mór duit "radharc na súl is fearr a bheith cothrom nó níos lú ná 6/60 sa súil is fearr nó má tá raon an radhairc teoranta, nach mbeadh an trastomhas is leithne ag gabháil uillinn níos mó ná 20 céim" (Teastas Géire Radhairc).

  Go bunúsach ciallaíonn seo nach mór duit a bheith in ann rudaí a fheiceáil ag 6 mhéadar nó níos lú a bheadh le feiceáil ag duine le gnáth radharc ag 60 méadar


  Rataí

  Faoi láthair íoctar na rátaí seo a leanas do Liúntas Leasa na nDall(Eanáir 2012):
   
  • €58.50 sa tseachtain do dhuine singil
  • €117.00 sa tseachtain do lánúin atá dall
  • €4.40 sa tseachtain ar son gach páiste chleithiúnaigh

   

  Íoctar an ráta do Liúntas Leasa na nDall do lánúin nuair atá an bheirt - an t-iarrthóir agus an páirtí/céile cáilithe lena aghaidh


  Conas iarratas a dhéanamh

   Cuir iarratas ar Liúntas Leasa na nDall chuig d'Oifig Sláinte ÁitiúilLast modified:12/05/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img