Breith, Leana� agus Teaghlaigh


Print page

Breith, Leana� agus Teaghlaigh

Sa Roinn seo gheofar sonra� na n-�oca�ochta� at� ar f�il chun tac� le teaghlaigh

�oca�ocht Teaghlaigh Aontuismitheora


�oca�ocht le haghaidh fir agus mn� at� ag t�g�il linbh gan taca�ocht � ph�irt� is ea an �oca�ocht Teaghlaigh Aontuismitheora.


Li�ntas Banch�ile Tr�igthe


D�nadh an Li�ntas Banch�ile Tr�igthe d'iarratais nua le h�ifeacht � 2 Ean�ir 1997 nuair a tugadh an �oca�ocht Teaghlaigh Aontuismitheora isteach. �oca�ocht de r�ir t�st�il maoine is ea Li�ntas Banch�ile Tr�igthe do mhn� faoi bhun 66 bliain nach bhfuil aon leana� cleithi�nacha acu agus nach gc�il�onn do Shochar  Banch�ile Tr�igthe.


Sochar Banch�ile Tr�igthe


D�nadh an Sochar Banch�ile Tr�igthe d'iarratais nua le h�ifeacht � 2 Ean�ir 1997 nuair a tugadh �oca�ocht Teaghlaigh an Aontuismitheora isteach. �oca�ocht is ea Sochar Banch�ile Tr�igthe do mhn� a dtr�igeann a bhfir c�ile iad. Buna�tear teidl�ocht don ioca�ocht ar rann�oca�ochta� �rachais sh�isialaigh �octha ag an mbean n� ag a c�ile


Li�ntas Banch�ile Pr�os�naigh


D�nadh an Li�ntas Banch�ile Pr�os�naigh d'iarratais nua le h�ifeacht � 2 Ean�ir 1997 nuair a tugadh �oca�ocht Teaghlaigh an Aontuismitheora isteach. �oca�ocht de r�ir t�st�il maoine is ea Li�ntas Banch�ile Pr�os�naigh do mhn� faoi bhun 66 bliain a bhfuil a bhfir c�ile i bpr�os�n agus nach bhfuil aon leana� cleithi�nacha acu.


Sochar Linbh


�oca�ocht mh�os�il is ea Sochar Linbh le haghaidh gach p�iste c�ilithe i ngn�thch�na� leatsa agus at� � c(h)othabh�il agat.


Sochar Ucht�la


�oca�ocht is ea Sochar Ucht�la le haghaidh tuismitheoir� a uchta�onn leanbh. D'fh�adf� � a fh�il m�s fosta� n� duine f�infhostaithe th� agus m� sh�sa�onn t� coinn�ollacha �irithe �SPC ar do thaifead f�in.  


�oca�ocht an Chaomhn�ra (Rann�ocach)


F�adfaidh D�lleacht �oca�ocht Chaomhn�ra (Rann�oca�och) a fh�il bunaithe ar rann�oca�ochta� �SPC a dtuismitheora n� a leas-tuismitheora. Is �/� caomhn�ir an d�lleachta a fhaigheann an �oca�ocht. 

F�adfaidh d�lleacht �oca�ocht Chaomhn�ra (Neamhrann�oca�och) a fh�il bunaithe ar th�st�il acmhainne an d�lleachta. Is �/� caomhn�ir an d�lleachta a fhaigheann an �oca�ocht.


�oca�ocht an Chaomhn�ra (Neamh-Rann�ocach)


F�adfaidh d�lleacht �oca�ocht Chaomhn�ra (Neamhrann�oca�och) a fh�il bunaithe ar th�st�il acmhainne an d�lleachta. Is �/� caomhn�ir an d�lleachta a fhaigheann an �oca�ocht.


Sochar M�ithreachais


�oca�ocht le haghaidh ban fostaithe agus f�infhostaithe at� ag iompar agus a sh�sa�onn coinn�ollacha �irithe rann�oca�ochta �SPC ar a dtaifead �rachais f�in.


Sochar Sl�inte agus S�bh�ilteachta


�oca�ocht sheachtaini�l is ea Sochar Sl�inte agus S�bh�ilteachta do mhn� a gceada�tear saoire sl�inte agus s�bh�ilteachta d�ibh faoin Acht um Chosaint M�ithreachais, 1994. Ceada�tear saoire sl�inte agus s�bh�i�lteachta d'fhosta� nuair nach f�idir leis an bhfost�ir riosca d� sl�inte n� d� s�bh�ilteacht a thabhairt ar shi�l le linn di bheith ag iompar n� nuair at� leanbh c�che aici, n� dualgais eile saor � riosca a thabhairt di.


Last modified:13/07/2009
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img