Sochair a chlúdaítear


Print page

 

  • Aicme A - Gach sochar agus pinsean leasa shóisialaigh.
  • Aicme S - Pinsean Stáit (Ranníocach), Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach), Íocaíocht don Chaomhnóir, Sochar Máithreachais agus Sochar Uchtaíoch.
  • Aicme J - Sochar Díobhálacha Ceirde amháin.
  • Aicme M - I ndálaí áirithe, is féidir go mbeidh Sochar Díobhálacha Ceirde iníoctha. Baineann Aicme M le daoine nach bhfuil faoi dhliteanas ranníocaíochta.
Last modified:10/07/2015
 

 Foirmeacha Iarratais