Réríomhán tairbhe fostaíochta


Print page

Leis an réríomhán tairbhe fostaíochta um Íocaíochtaí Cuardaitheora Post agus Íocaíochtaí Theaghlaigh Aontuismitheora taispeántar duit an toradh a bheadh ar d’íocaíocht más rud é go dtosaíonn tú ag obair nó má ordaíonn tú an líon uaire a oibríonn tú. Sa mheastachán cuirfear ioncam ó d’fhostaíocht san áireamh chomh maith le haon íocaíochtaí lena bhfuil tú fós incháilithe dóibh.

 

Liúntas Míchumais, Pinsean Easláine nó Sochar Cumas Páirteach.Sochar Cuardaitheora Poist, Liúntas Cuardaitheora Poist


 

Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora, Socrú idirthréimhseach Liúntas Cuardaitheora Poist

 

Last modified:13/11/2018
 

 Aimsigh post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img