Réameolas


Print page

Is éard atá sa Réríomhán ná uirlis atá áisiúil don úsáideoir agus uirlis dóibh siúd a fhaigheann Íocaíocht do Lucht Cuardaigh Fostaíochta. Tugann sé bunfhaisnéis ar an difríocht idir d'íocaíochtaí féideartha agus tú ag obair agus d'íocaíochtaí reatha agus tú as obair, ar bhonn an eolais atá curtha ar fáil agat. Baintear feidhm as an uirlis seo gan ainm a thabhairt agus ní gá duit do shonraí pearsanta a chur isteach.

 

Féach an pictiúr anseo chun teacht ar shampla d'aschur.

 

Cliceáil anseo chun feidhm a bhaint as an Réríomhán nó cliceáil ar an íomhá thíos.

Tá brón orainn ach táimid ag obair ar an leathanach seo, mar sin níl sé ar fáil faoi láthair

  

Tá an uirlis ceaptha dóibh siúd nach bhfuil aon fhostaíocht in aon chor acu faoi láthair, a fhaigheann Íocaíocht do Lucht Cuardaigh Fostaíochta agus a bhfuil breithniú á dhéanamh acu maidir le dul i mbun fostaíochta inbhuanaithe lánaimseartha. Chun na sonraí iomlána a fháil de na rudaí a dhéanfaidh agus nach ndéanfaidh an Réríomhán, cliceáil anseo, le do thoil.

Níl feidhm ag an Réríomhán i gcás na ndaoine sin den Lucht Cuardaigh Fostaíochta:

  • a fhéadfaidh a bheith ag cíoradh na féinfhostaíochta mar rogha is féidir a dhéanamh
  • a bhfuil breithniú á dhéanamh acu maidir le dul i mbun na fostaíochta páirtaimseartha
  • atá ag bogadh ón bhfostaíocht pháirtaimseartha chuig an bhfostaíocht lánaimseartha

chuireann sé dhá ioncam i líon tí san áireamh.

Faoi láthair, nuair a théann duine, a bhfuil Íocaíocht do Lucht Cuardaigh Fostaíochta á fáil aige/aici le dhá mhí dhéag anuas ar a laghad, i mbun fostaíochta lánaimseartha, féadfaidh sé/sí a C(h)árta Leighis a choinneáil go ceann tréimhse suas le trí bliana ón dáta ar thosaigh an fhostaíocht.

Ón uair gur íocaíocht uilíoch atá sa Sochar Linbh, ní rachfar i bhfeidhm ar an sochar sin má théann tú i mbun fostaíochta lánaimseartha.

Is cóir duit cuairt a thabhairt ar do Lárionad Áitiúil Intreo, d'Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaighd'Ionad Áitiúil Faisnéise do Shaoránaigh má theastaíonn eolas níos mine uait.

Last modified:22/12/2014
 

 Aimsigh post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img