Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair - SW92


Print page

Má tá íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe á bhfáil agat agus más mian leat dul le féinfhostaíocht, ligeann an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair duit cuid de d’íocaíocht leasa shóisialaigh a choimeád ar feadh 2 bhliain.

Nóta:
Caithfidh do ghnólacht a bheith faofa ag do Chuideachta Forbartha Comhtháite Áitiúla nó ag Éascaitheoir ón Roinn seo sula rachaidh tú le féinfhostaíocht.

Níl an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair incháinithe. Ba chóir duit scéala a thabhairt láithreach do na Coimisinéirí Ioncaim má cháilíonn tú don scéim.


EU LOGO.jpgESF.jpg

Last modified:01/10/2015