Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair - SW92


Print page

Má tá íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe á bhfáil agat agus más mian leat dul le féinfhostaíocht, ligeann an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair duit cuid de d’íocaíocht leasa shóisialaigh a choimeád ar feadh 2 bhliain. Níl an Liúntas seo iníoctha ach go dtí go sroichfidh tú 66 bliana d’aois.

Nóta:
Caithfidh do ghnólacht a bheith faofa ag do Chuideachta Chomhpháirtíochta nó ag Cásoifigeach ón Roinn seo sula rachaidh tú le féinfhostaíocht.

Níl an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair incháinithe. Ba chóir duit scéala a thabhairt láithreach do na Coimisinéirí Ioncaim má cháilíonn tú don scéim.


EU LOGO.jpgESF.jpg

 

Last modified:26/04/2017