Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua


Print page
 

 

Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua, 2019
Tá an Roinn ag súil le thart ar 150,000 íocaíocht don Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua a dhéanamh le linn an tsamhraidh i mbliana.

Tarlóidh formhór na n-íocaíochtaí go huathoibríoch agus íocfar iad an tseachtain dar tús an 8 Iúil.   Eiseofar fógra do na custaiméirí sin i le linn mhí an Mheithimh. 
Más rud é nach bhfaigheann tú fógra maidir le híocaíocht uathoibrithe faoi dheireadh mhí an Mheithimh beidh ort iarratas a chur isteach, fiú más rud é go bhfuair tú an íocaíocht anuraidh.

Ón 24 Meitheamh amach, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua ar líne ag
www.mywelfare.ie. Chun iarratas a dhéanamh ar líne ní mór duit Cárta Seirbhísí Poiblí agus cuntas fíoraithe MyGovID a bheith agat.
Más rud é nach bhfuil Cárta Seirbhísí Poiblí agat, is féidir leat coinne a dhéanamh chun ceann a fháil ag
www.mywelfare.ie

Nó, de rogha air sin, is féidir leat foirm iarratais a chur isteach.  Beidh foirmeacha iarratais ar fáil ón 24 Meitheamh amach
·  in oifigí na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí,
·  trí “form BTSCFA” chomh maith le d'ainm agus do sheoladh ina dhiaidh a chur i dtéacs chuig 51909, nó
·  trí íoslódáil ón láithreán gréasáin seo. 
Ba chóir foirmeacha iarratais comhlánaithe a chur ar ais chuig:

Rannóg um an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí,
Oifig na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh,
Bóthar an Choláiste,
Sligeach, F91 T384 
roimh an dáta deiridh, an 30 Meán Fómhair 2019.

Má tá aon cheist eile agat maidir leis an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua, cuir ríomhphost chuig
bscfa@welfare.ie agus rachfar i dteagmháil leat chomh luath agus is féidir.
Idir an dá linn, féach ar www.welfare.ie chun teacht ar nuashonruithe ar an scéim seo chomh maith le seirbhísí uile na Roinne.  Tá eolas níos mionsonraithe faoin scéim ar fáil
anseo
Last modified:29/07/2019
 

 Related Topics

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img