An Clár um Fhilleadh ar an Oideachas - SW70


Print page

Má chaill tú deiseanna oideachais nuair a bhí tú níb óige nó más gá duit do chuid scileanna a chur bord ar bhord leis na hathruithe is déanaí chun go mbeidh seans níos fearr agat post a fháil, is féidir go mbeidh an Roinn Coimirce Sóisialaí in ann cabhrú leat.

Tá raon clár oideachais athdheise á reáchtáil againn chun cabhrú le daoine dífhostaithe, le tuismitheoirí aonair agus le daoine faoi mhíchumas a scileanna agus a gcáilíochtaí a fheabhsú.

Déantar cur síos san fhoilseachán seo ar roinnt bealaí inar féidir leat filleadh ar oideachas lánaimseartha nó páirtaimseartha le linn duit leanúint den tacaíocht ioncaim a fháil fós. Áirítear leis na cláir idir bhonnchúrsaí bunúsacha agus chúrsaí iarchéime tríú leibhéal.

Más mian leat tabhairt faoi chúrsa lánaimseartha ar an dara leibhéal nó ar an tríú leibhéal, is féidir go gcáileoidh tú do Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas. Is féidir go leanfaidh tú den íocaíocht leasa shóisialaigh a fhaigheann tú faoi láthair a fháil, má tá tú ag smaoineamh ar pháirt a ghlacadh i gcúrsaí páirtaimseartha eile oideachais, oiliúna nó forbartha, faoi réir réamhcheadú na Roinne seo.

Cuimsíonn an Clár um Fhilleadh ar Oideachas na roghanna staidéir seo a leanas:

  • Cúrsaí oideachais dara leibhéal
  • Cúrsaí oideachais tríú leibhéal
  • Cúrsaí oideachais, oiliúna agus forbartha
  • Cúrsaí páirtaimseartha oideachais.
Thairis sin, reáchtálann an Roinn Oideachais agus Scileanna an Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG/VTOS). Tá an scéim seo fíor-oiriúnach más rud é gur fhág tú an scoil tamall maith ó shin.
Last modified:22/09/2016
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img