Tionscnamh um Fhilleadh ar an gCol�iste le haghaidh Cuardaitheoir� Poist


Print page

An Ciste um Ghn�omhacht� an Mhargaidh Shaothair 2010

An 1 Meitheamh 2010, d�fh�gair an tAire Oideachais agus Scileanna, Mary Coughlan T.D., go gcuirfear 6,589 �it oili�na ar f�il do dhaoine d�fhostaithe faoin gCiste um Ghn�omhacht� an Mhargaidh Shaothair, 2010. F�gra�odh 5,000 �it eile an 5 L�nasa, 2010.

Imfh�la�odh �32 milli�n n� mar sin chun na c�rsa� sin a shol�thar ar l�ithreacha �ags�la do na daoine is l� scileanna, agus d�ibh si�d a bh� fostaithe roimhe seo in earn�lacha at� ag dul i l�ig, leith�id� na foirgn�ochta, an mhiond�ola agus na d�ant�sa�ochta, le b�im ar leith orthu si�d at� faoi 35 bliain d'aois agus ar dhaoine at� difhostaithe le fada.  Cuirfear 11,000 �it chol�iste ar f�il faoin sc�im agus beidh tr� cheathr� de na h�iteanna sin ar f�il d�ibh si�d a bhfuil c�il�ochta� ag leibh�al na hArdteistim�ireachta amh�in n� faoina bhun acu. N� ghearrfar t�ill� as na c�rsa� sin. Ba cheart do chuardaitheoir� poist ar mian leo cur isteach ar cheann de na c�rsa� sin teagmh�il a dh�anamh d�reach leis an gcol�iste.

C�ilitheacht

Chun c�ili� d��it ar cheann de na cl�ir sin n� m�r do chuardaitheoir� poist a bheith ag f�il �oca�ocht d�fhosta�ochta ar feadh ar a laghad tr�imhse tr� mh� as a ch�ile, n� a comhionann.   (Beidh feidhm ag rialacha na Sc�ime Li�ntais um Fhilleadh ar an Oideachas i gc�s iarrth�ir� at� i mbun c�rsa� l�naimseartha faoin Sc�im Li�ntas um Fhilleadh ar an Oideachas.)

Cuardaitheoir poist ar bith ar mian leis n� l�i cur isteach ar cheann de na h�iteanna col�iste sin n� m� d�/di litir a shol�thar don chol�iste ag deimhni� go bhfuil �oca�ocht cuardaitheora poist � f�il acu ar feadh ar a laghad tr� mh�.  T� foirm UP51 chuige sin le f�il in oifig� �iti�la leasa sh�isialaigh.

 

F�ach liosta na gc�rsa� at� ar f�il .

Last modified:24/02/2012
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí