Socruithe Shaoire Bhainc Lúnasa 2016


Print page

Uaireanta Oscailte Oifige

Beidh gach ceann d’Oifigí na Roinne dúnta ar Lá Saoire Bainc, Dé Luain, an 1 Lúnasa 2016.

Nóta: Beidh gach Oifig an Phoist dúnta chomh maith ar Lá Saoire Bainc, Dé Luain, an 1 Lúnasa 2016.

Socruithe Sínithe do Chustaiméirí Cuardaitheora Poist

Ní bheidh ar Chustaiméirí Cuardaitheora Poist atá le síniú a dhéanamh ag an Ionad Intreo áituil/ Oifig Leasa Shóisialaigh Dé Luain, an 1 Lúnasa 2016 é sin a dhéanamh. Beidh na gnáthshocruithe sínithe i bhfeidhm don chuid eile den tseachtain.

Socruithe Íocaíochta

Ríomhaistriú Faisnéise – Íocaíocht trí Oifig an Phoist

Féadtar íocaíochtaí atá le híoc Dé Luain, an 1 Lúnasa a bhailiú Dé Sathairn, an 30 Iúil ar aghaidh (tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh Oifig an Phoist áitiúil dúnadh ag am lóin Dé Sathairn, an agus 30 Iúil b’fhéidir nach n-athosclóidh sí go dtí Dé Máirt, an 2 Lúnasa).

Ríomhaistriú Airgid EFT​ - Íocaíocht go díreach isteach i gcuntas in institiúid airgeadais

Íocfar íocaíochtaí atá le híoc Dé Luain, an 1 Lúnasa Dé hAoine, an 29 Iúil. ​​​

Last modified:25/07/2016