Sannadh freagrachta as sol�thar MABS don Bhord Eolais do Shaor�naigh


Print page

Sh�nigh an tAire Gn�tha� S�isialacha & Teaghlaigh Ord� um Thosach Feidhme chun �ifeacht a thabhairt �n 13� I�il 2009 do Chuid 4 den Acht Leasa Sh�isialaigh (For�lacha Ilghn�itheacha) 2008 a leathna�onn feidhmeanna an Bhoird Eolais do Shaor�naigh chun Seirbh�s Bhuis�adta agus Chomhairle Airgid a chur san �ireamh ina iontu.  Cialla�on tosach feidhme na reachta�ochta go n-aistreofar freagracht as sol�thar sheirbh�s MABS �n Roinn chuig an mBord Eolais do Shaor�naigh.

Aithn�tear go forleathan taith� Bhord Eolais do Shaor�naigh ar thaca�ocht l�idir bhainist�ochta a shol�thar do na hearn�lacha deonacha agus pobail chun gur f�idir leo seirbh�s phoibl� �iti�il ar ardchaighde�n a chur ar f�il.   Beidh ar a chumas ceannaireacht l�idir n�isi�nta a shol�thar do MABS a chabhr�idh chun seirbh�s bhuise�dta agus chomhairle airgid chomhordaithe agus ar ardchaighde�n a shol�thar a l�ireoidh luach ar infheist�ocht an �oc�ra c x�nach.   

Seirbh�s ar leithligh a bheidh i MABS laistigh den Bhord Eolais do Shaor�naigh.   N� dh�anfar aon athr� i st�das na gcomhlachta� neamhsple�cha MABS ag a bhfuil boird dheonacha bainist�ochta n� i st�das fosta�ochta a bhfostaithe a chuireann na seirbh�s� �iti�la ar f�il. 

Sol�thra�onn an tSeirbh�s Bhuis�adta agus Chomhairle Airgid (MABS) c�namh do dhaoine at� b�ite i bhfiacha agus a bhfuil cabhair agus comhairle uathu chun fadhbanna fiachais a fhuascailt.  T� dh� chomhlacht �iti�la MABS is caoga ann a shol�thra�onn comhairle airgid ar fud na t�re agus comhlacht n�isi�nta darbh ainm MABS National Development Limited a buna�odh sa bhliain 2004 chun an tSeirbh�s Bhuis�adta agus Chomhairle Airgid a thac� agus a fhorbairt.  T� L�ne Chabhrach N�isi�nta MABS ar f��l �n a 9 ar maidin go dt� a 8 isto�che Luan go hAoine ag uimhir �osghlao 1890 283 438 agus t� eolas buid�adta agus bainist�ocht airgid le f�il 24 uair an chloig ar www.mabs.ie

 

Last modified:03/02/2012
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img