An bhfuil aon sochair bhreise ann?


Print page

Rann�ga na mBileog

C�rta Leighis

Coinneoidh t� do ch�rta leighis ar feadh thr�imhse na sc�ime DPP, beag beann ar do thuilleamh (suas le huasmh�id 3 bliana).

Forl�onadh Ioncaim Teaghlaigh

M� bh�onn t� ag obair ar feadh 19 n-uaire in aghaidh na seachtaine ar a laghad (n� 38 uair in aghaidh na coic�se) agus m� t� leanbh c�ilithe amh�in ar a laghad agat at� faoi bhun 22 bliain d'aois, d'fh�adf� a bheith i dteideal Forl�onadh Ioncaim Teaghlaigh. Is ceadmhach uaireanta a oibr�onn do ch�ile n� do ph�irtn�ir a chomhcheangal.

Seo forl�onadh seachtaini�il a �octar m� t� ioncam do theaghlaigh faoi bhun teorann �irithe le haghaidh mh�id do theaghlaigh. Cuirfear do DPP agus do thuilleamh � do phost le ch�ile nuair a bheidh do theidl�ocht � r�omh. M� t� tuilleadh eolais uait, log�il isteach ar 'www.welfare'.ie.

Last modified:09/03/2012