An gcosnaítear mo chearta fostaíochta?


Print page

Agus tú ar shaoire sláinte agus sábháilteachta meastar go bhfuil tú ag obair do d’fhostóir i gcónaí. Leanann do chuid cearta fostaíochta orthu ag carnadh amhail is dá mbeifeá i láthair ag an obair, mar shampla saoire bhliantúil, breisíochtaí, sinsearacht, is cuma cé acu iad a bheith á dtabhairt de réir an dlí, de réir do chonradh fostaíochta nó ar shlí eile. I bhfocail eile, áirítear na tréimhsí seo ina bhfuil tú as láthair ón obair mar sheirbhís ináirithe, agus dá bhrí sin ní féidir le d’fhostóir iad a áireamh mar chuid d’aon tsaoire eile go bhfuil tú ina teideal, saoire bhliantúil nó saoire bhreoiteachta, mar shampla.

Le linn duit a bheith ar shaoire shláinte agus sábháilteachta ní féidir leat am saor a thógáil in ionad saoire poiblí ar bith a tharlaíonn le linn do shaoire shláinte agus sábháilteachta. Is féidir leat do theideal chun saoire bliantúla a choinneáil, áfach.

Last modified:14/11/2012