Do cheart chun Rochtain a Fháil ar Thaifid Leasa Shóisialaigh - SW89


Print page
Ní bhíonn aon srian ar rochtain a fháil ar thaifid phearsanta, de ghnáth. Féadfar rochtain a dhiúltú, áfach, i gcás na dtaifead a fholaíonn faisnéis ar dhuine eile nó i gcás na dtaifead a dhíolmhaítear ar dhóigh eile amhail faisnéis a tugadh i modh rúin don Roinn.
Last modified:26/04/2017
 

 Foirmeacha Iarratais