Iarratas a chur isteach ar Theastais


Print page

Iarratas a dhéanamh ar dheimhnithe

Is féidir teastais bhreithe, deimhnithe báis, pósta agus páirtnéireachta a fháil ó Oifig an Ard-Chláraitheora, ón oifig áitiúil (sonraí teagmhála anseo​) um chlárú sibhialta nó ar líne. 

Is féidir deimhnithe nó fótachóipeanna a ordú trí ríomhphost a sheoladh chuig Oifig an Ard-Chláraitheora

Is féidir teastais bhreithe, deimhnithe báis, pósta, páirtnéireachta sibhialta agus marbh-bhreithe a fháil ó Oifig an Ard-Chláraitheora.  Cliceáil anseo chun teacht ar an bhfoirm iarratais d’iarratais i ríomhphost.  Déileálfaidh Oifig an Ard-Chláraitheora leis na hiarratais seo agus déanfar an íocaíocht ar líne trí nasc slán.

Is féidir deimhnithe nó fótachóipeanna a ordú sa phost nó i bpearsan

Is féidir leat deimhnithe nó fótachóipeanna a ordú sa phost. Íoslódáil agus cuir an fhoirm iarratais i gcló anseo​ agus cuir sa phost é chuig Oifig an Ard-Chláraitheora, Oifigí an Rialtais, Bóthar an Chlochair, Ros Comáin, Contae Ros Comáin, F42 VX53.  

Is féidir leat féin cuairt a thabhairt ar Oifig an Ard-Chláraitheora ag an seoladh thuas. 

Is féidir deimhnithe a ordú ar líne

Oibríonn an tSeirbhís um Chlárú Sibhialta an láithreán gréasáin oifigiúil www.certificates.ie do bhaill den phobal ar mian leo teastais bhreithe, deimhnithe báis, pósta, uchtála, páirtnéireachta sibhialta nó marbh-bhreithe a cheannach ar líne.   Déileálfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (an oifig um chlárú sibhialta) leis na hiarratais seo agus ba cheart fiosrúcháin i ndáil le hiarratais a rinneadh leis an tseirbhís seo a dhéanamh le FSS ag 00353 (0)1 8638200. ​​

Last modified:20/02/2018