Aguis�n


Print page

Rann�ga na mBileog

R�ta� de Mh�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe maidir le Pinsean St�it (Eatramhach) agus Pinsean St�it (Rann�ocach)

Is f�idir leat m�ad� a fh�il do do dhuine f�sta c�ilithe, mar a leanas, m� bhuna�tear do r�ta pearsanta:

  • ar mhe�nmh�id bliant�il de 20 rann�oca�ocht n� n�os m� maidir le Pinsean St�it (Rann�ocach) n�
  • ar mhe�nmh�id bliant�il de 24 rann�oca�ocht n� n�os m� maidir le Pinsean St�it (Eatramhach).
M�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe
Ollioncam n� olltuilleamh seachtaini�il an Duine Fh�sta Ch�ilithe 65 bliana d'aois n� faoina bhun
R�ta sa tseachtain
66 bliana d'aois n� os a chionn sin
R�ta sa tseachtain
Suas go �100
�153.50
�206.30
� �100.01 go �110.00
�146.50
�196.90
� �110.01 go �120.00
�139.50
�187.50
� �120.01 go �130.00
�132.50
�178.10
� �130.01 go �140.00
�125.50
�168.70
� �140.01 go �150.00
�118.50
�159.30
� �150.01 go �160.00
�111.50
�149.90
� �160.01 go �170.00
�104.50
�140.50
� �170.01 go �180.00
�97.50
�131.10
� �180.01 go �190.00
�90.50
�121.70
� �190.01 go �200.00
�83.50
�112.30
� �200.01 go �210.00
�76.50
�102.90
� �210.01 go �220.00
�69.50
�93.50
� �220.01 go �230.00
�62.50
�84.10
� �230.01 go �240.00
�55.50
�74.70
� �240.01 go �250.00
�48.50
�65.30
� �250.01 go �260.00
�41.50
�55.90
� �260.01 go �270.00
�34.50
�46.50
� �270.01 go �280.00
�27.50
�37.10
� �280.01 go �290.00
�20.50
�27.70
� �290.01 go �300.00
�13.50
�18.30
� �300.01 go �310.00
�6.50
�8.90
Thar �310.00
Dada
Dada

 


R�ta� de Mh�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe maidir le Pinsean St�it (Rann�ocach)

I gc�s �ileamh a rinneadh ar 6 Aibre�n 2001 n� ina dhiaidh sin

M� fhaigheann t� Pinsean St�it (Rann�ocach), pinsean ina mbuna�tear do r�ta pearsanta ar mhe�nmh�id bliant�il de 15 - 19 rann�oca�ocht (f�ach ar �oca�ochta� do dhaoine scortha n� scothaosta), is f�idir leat m�ad� a fh�il do do dhuine f�sta c�ilithe, mar a leanas:

 

M�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe
Ollioncam n� olltuilleamh seachtaini�il an Duine Fh�sta Ch�ilithe 65 bliana d'aois n� faoina bhun
R�ta sa tseachtain
66 bliana d'aois n� os a chionn sin
R�ta sa tseachtain
Suas go �100.00
�115.10
�154.70
� �100.01 go �110.00
�109.80
�147.60
� �110.01 go �120.00
�104.50
�140.50
� �120.01 go �130.00
�99.20
�133.40
� �130.01 go �140.00
�93.90
�126.30
� �140.01 go �150.00
�88.60
�119.20
� �150.01 go �160.00
�83.30
�112.10
� �160.01 go �170.00
�78.00
�105.00
� �170.01 go �180.00
�72.70
�97.90
� �180.01 go �190.00
�67.40
�90.80
� �190.01 go �200.00
�62.10
�83.70
� �200.01 go �210.00
�56.80
�76.60
� �210.01 go �220.00
�51.50
�69.50
� �220.01 go �230.00
�46.20
�62.40
� �230.01 go �240.00
�40.90
�55.30
� �240.01 go �250.00
�35.60
�48.20
� �250.01 go �260.00
�30.30
�41.10
� �260.01 go �270.00
�25.00
�34.00
� �270.01 go �280.00
�19.70
�26.90
� �280.01 go �290.00
�14.40
�19.80
� �290.01 go �300.00
�9.10
�12.70
� �300.01 go �310.00
�3.80
�5.60
Thar �310.00
Dada
Dada

 


R�ta� de Mh�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe maidir le Pinsean St�it (Rann�ocach)

I gc�s �ileamh a rinneadh ar 6 Aibre�n 2001 n� ina dhiaidh sin

M� fhaigheann t� Pinsean St�it (Rann�ocach), pinsean ina mbuna�tear do r�ta pearsanta ar mhe�nmh�id bliant�il de 10 - 14 rann�oca�ocht (f�ach ar �oca�ochta� do dhaoine scortha n� scothaosta), is f�idir leat m�ad� a fh�il do do dhuine f�sta c�ilithe, mar a leanas:

M�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe

Ollioncam n� olltuilleamh seachtaini�il an Duine Fh�sta Ch�ilithe

65 bliana d'aois n� faoina bhun
R�ta sa tseachtain
66 bliana d'aois n� os a chionn sin
R�ta sa tseachtain
Suas go �100.00
�76.80
�103.20
� �100.01 go �110.00
�73.30
�98.50
� �110.01 go �120.00
�69.80
�93.80
� �120.01 go �130.00
�66.30
�89.10
� �130.01 go �140.00
�62.80
�84.40
� �140.01 go �150.00
�59.30
�79.70
� �150.01 go �160.00
�55.80
�75.00
� �160.01 go �170.00
�52.30
�70.30
� �170.01 go �180.00
�48.80
�65.60
� �180.01 go �190.00
�45.30
�60.90
� �190.01 go �200.00
�41.80
�56.20
� �200.01 go �210.00
�38.30
�51.50
� �210.01 go �220.00
�34.80
�46.80
� �220.01 go �230.00
�31.30
�42.10
� �230.01 go �240.00
�27.80
�37.40
� �240.01 go �250.00
�24.30
�32.70
� �250.01 go �260.00
�20.80
�28.00
� �260.01 go �270.00
�17.30
�23.30
� �270.01 go �280.00
�13.80
�18.60
� �280.01 go �290.00
�10.30
�13.90
� �290.01 go �300.00
�6.80
�9.20
� �300.01 go �310.00
�3.30
�4.50
Thar �310.00
Dada
Dada

 


R�ta� de Mh�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe maidir le Pinsean St�it (Rann�ocach)

I gc�s �ileamh a rinneadh roimh 6 Aibre�n 2001

M� fhaigheann t� Pinsean St�it (Rann�ocach), pinsean ina mbuna�tear do r�ta pearsanta ar mhe�nmh�id bliant�il de mh�id is l� n� 20 rann�oca�ocht (f�ach ar �oca�ochta� do dhaoine scortha n� scothaosta), is f�idir leat m�ad� a fh�il do do dhuine f�sta c�ilithe, mar a leanas:

M�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe
Ollioncam n� olltuilleamh seachtaini�il an Duine Fh�sta Ch�ilithe 65 bliana d'aois n� faoina bhun
R�ta sa tseachtain
66 bliana d'aois n� os a chionn sin
R�ta sa tseachtain
Suas go �100.00
�123.00
�154.70
� �100.01 go �110.00
�117.20
�147.60
� �110.01 go �120.00
�111.40
�140.50
� �120.01 go �130.00
�105.60
�133.40
� �130.01 go �140.00
�99.80
�126.30
� �140.01 go �150.00
�94.00
�119.20
� �150.01 go �160.00
�88.20
�112.10
� �160.01 go �170.00
�82.40
�105.00
� �170.01 go �180.00
�76.60
�97.90
� �180.01 go �190.00
�70.80
�90.80
� �190.01 go �200.00
�65.00
�83.70
� �200.01 go �210.00
�59.20
�76.60
� �210.01 go �220.00
�53.40
�69.50
� �220.01 go �230.00
�47.60
�62.40
� �230.01 go �240.00
�41.80
�55.30
� �240.01 go �250.00
�36.00
�48.20
� �250.01 go �260.00
�30.20
�41.10
� �260.01 go �270.00
�24.40
�34.00
� �270.01 go �280.00
�18.60
�26.90
� �280.01 go �290.00
�12.80
�19.80
� �290.01 go �300.00
�7.00
�12.70
� �300.01 go �310.00
�1.20
�5.60
Thar �310.00
Dada
Dada

 


R�ta� de Mh�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe maidir le Pinsean Easl�ine

M� fhaigheann t� Pinsean Easl�ine, is f�idir leat m�ad� a fh�il do do dhuine f�sta c�ilithe, mar a leanas:

M�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe

Ollioncam n� olltuilleamh seachtaini�il an Duine Fh�sta Ch�ilithe

65 bliana d'aois n� faoina bhun
R�ta sa tseachtain
66 bliana d'aois n� os a chionn sin
R�ta sa tseachtain
Suas go �100.00
�138.10
�206.30
� �100.01 go �110.00
�131.90
�196.90
� �110.01 go �120.00
�125.50
�187.50
� �120.01 go �130.00
�119.30
�178.10
� �130.01 go �140.00
�113.00
�168.70
� �140.01 go �150.00
�106.70
�159.30
� �150.01 go �160.00
�100.50
�149.90
� �160.01 go �170.00
�94.20
�140.50
� �170.01 go �180.00
�87.90
�131.10
� �180.01 go �190.00
�81.60
�121.70
� �190.01 go �200.00
�75.40
�112.30
� �200.01 go �210.00
�69.00
�102.90
� �210.01 go �220.00
�62.80
�93.50
� �220.01 go �230.00
�56.60
�84.10
� �230.01 go �240.00
�50.30
�74.70
� �240.01 go �250.00
�44.00
�65.30
� �250.01 go �260.00
�37.70
�55.90
� �260.01 go �270.00
�31.50
�46.50
� �270.01 go �280.00
�25.20
�37.10
� �280.01 go �290.00
�18.90
�27.70
� �290.01 go �300.00
�12.70
�18.30
� �300.01 go �310.00
�6.30
�8.90
Thar �310.00
Dada
Dada

 


M�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe

M� fhaigheann t� ceann de na h�oca�ochta� a liosta�tear th�os, is f�idir go bhfaighidh t� m�ad� do do dhuine f�sta c�ilithe.

Sochar Breoiteachta, Sochar do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta, Sochar D�obh�la Ceirde, Sochar Sl�inte agus S�bh�ilteachta, Forl�onadh �agumais, Li�ntas M�chumais ( Feach N�ta), Li�ntas do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta ( Feach N�ta), Li�ntas R�amhscoir ( Feach N�ta) agus C�namh Feirme ( Feach N�ta)

M�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe

Ollioncam n� olltuilleamh seachtaini�il an Duine Fh�sta Ch�ilithe

R�ta sa tseachtain
Suas go �100.00
�124.80
� �100.01 go �110.00
�119.80
� �110.01 go �120.00
�114.80
� �120.01 go �130.00
�109.10
� �130.01 go �140.00
�103.20
� �140.01 go �150.00
�97.50
� �150.01 go �160.00
�91.70
� �160.01 go �170.00
�85.90
� �170.01 go �180.00
�80.10
� �180.01 go �190.00
�74.20
� �190.01 go �200.00
�68.50
� �200.01 go �210.00
�62.60
� �210.01 go �220.00
�56.90
� �220.01 go �230.00
�51.00
� �230.01 go �240.00
�45.30
� �240.01 go �250.00
�39.50
� �250.01 go �260.00
�33.70
� �260.01 go �270.00
�27.90
� �270.01 go �280.00
�22.10
� �280.01 go �290.00
�16.30
� �290.01 go �300.00
�10.50
� �300.01 go �310.00
�4.70
Thar �310.00
Dada

N�ta:
I gc�s na gceithre sc�im seo, n� bhaineann an t�bla seo ach le h�ilimh �irithe a rinneadh roimh 26 Me�n F�mhair 2007.


Sochar Breoiteachta n� Sochar do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta n� Sochar Sl�inte agus S�bh�ilteachta amh�in

M� fhaigheann t� r�ta laghdaithe de Shochar Breoiteachta, de Shochar do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta n� de Shochar Sl�inte agus S�bh�ilteachta, is f�idir leat m�ad� a fh�il do do dhuine f�sta c�ilithe, mar a leanas:

M�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe

Ollioncam n� olltuilleamh seachtaini�il an Duine Fh�sta Ch�ilithe

R�ta sa tseachtain
Suas go �100.00
�80.90
� �100.01 go �110.00
�77.30
� �110.01 go �120.00
�73.50
� �120.01 go �130.00
�69.90
� �130.01 go �140.00
�66.20
� �140.01 go �150.00
�62.50
� �150.01 go �160.00
�58.80
� �160.01 go �170.00
�55.10
� �170.01 go �180.00
�51.40
� �180.01 go �190.00
�47.80
� �190.01 go �200.00
�44.00
� �200.01 go �210.00
�40.40
� �210.01 go �220.00
�36.80
� �220.01 go �230.00
�33.00
� �230.01 go �240.00
�29.40
� �240.01 go �250.00
�25.70
� �250.01 go �260.00
�22.00
� �260.01 go �270.00
�18.30
� �270.01 go �280.00
�14.60
� �280.01 go �290.00
�10.90
� �290.01 go �300.00
�7.30
� �300.01 go �310.00
�3.60
Thar �310.00
Dada
Last modified:06/02/2012