Aguisín 3 - Saorthaisteal Uile-Éireann


Print page

 

Má tá tú 66 bliain d'aois nó níos sine, tá tú i dteideal taisteal saor in aisce ar sheirbhísí iompair a bhíonn á n-oibriú go hinmheánach i dTuaisceart Éireann, le cárta SmartPass Sinsearach, faoi Scéim Saorthaistil Uile-Éireann.

Cén duine a bhfuil cead aige/aici taisteal?

Bíonn ort a bheith 66 bliain d'aois nó níos sine le cáiliú le haghaidh saorthaistil taobh istigh de Thuaisceart Éireann. Níl ach sealbhóir an chárta SmartPass i dteideal taisteal saor in aisce faoi théarmaí scéim lamháltais na dtáillí i dTuaisceart Éireann. Má tá pas céile, páirtnéara shibhialta, comhchónaitheora nó compánaigh agat ón Roinn Coimirce Sóisialaí, níl do chéile, do pháirtnéir sibhialta, do chomhchónaitheoir ná do chompánach i dteideal taisteal in éineacht leat saor in aisce taobh istigh de Thuaisceart Éireann le SmartPass. Tá cead ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta, do chomhchónaitheoir nó do chompánach leanúint de thaisteal leat saor in aisce ar thurais trasteorann.

Níl cead agat úsáid a bhaint as an bpas saorthaistil atá agat cheana le bheith ag taisteal saor in aisce taobh istigh de Thuaisceart Éireann, ach tá cead agat é a úsáid le haghaidh saorthaistil taobh istigh de Phoblacht na hÉireann go fóill.

Iarratas

Is gá duit cárta SmartPass Sinsearach a fháil ar dtús, sular féidir leat leas a bhaint as saorthaisteal taobh istigh de Thuaisceart Éireann.

Conas is féidir SmartPass Sinsearach a fháil?

Is gá foirm iarratais (FTNI1) a chomhlánú (agus peann nó badhró dubh á úsáid).

Tá foirmeacha iarratais ar fáil mar seo a leanas:

Nuair a bheidh an fhoirm iarratais comhlánaithe agat:

Caithfear an fhoirm iarratais chomhlánaithe a thabhairt isteach ag d'Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh, in éineacht le:

  • Grianghraf daite de chaighdeán pas a glacadh le déanaí agus
  • Fianaise aitheantais (ceadúnas tiomána/pas/aon fhoirm eile d'aitheantas grianghraif, má tá sé ar fáil) agus
  • Fianaise ar sheoladh (bille fóntais a fuarthas le déanaí, m.sh. bille leictreachais/gáis/gutháin/dramhaíola nó ráiteas bainc/cumann foirgníochta/comhar creidmheasa) agus
  • Pas Saorthaistil Reatha

Tar éis phróiseáil d'iarratais, seolfar do chárta SmartPass Sinsearach amach go díreach chuig do sheoladh baile sa phost, in éineacht le treoracha úsáide. D'fhéadfadh suas le sé seachtaine a bheith i gceist chun an t-iarratas a phróiseáil.

Níl aon táille ann ar do chéad chárta SmartPass Sinsearach. D'fhéadfadh táille a bheith ar chártaí athsholáthair. Coinnigh do chárta SmartPass Sinsearach in áit shábháilte, le do thoil.

Aisíocaíochtaí

Ní féidir aon aisíocaíochtaí a dhéanamh as ticéid a ceannaíodh taobh istigh de Thuaisceart Éireann, fad is a bhí tú ag fanacht le do chárta SmartPass Sinsearach.

 
Last modified:17/02/2015
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí