Aguisín 2 - Saorthaisteal ar thurais trasteorann


Print page


Tá cead agat do Phas Saorthaistil a úsáid le bheith ag taisteal saor in aisce ar thurais trasteorann idir Poblacht na hÉireann agus Tuaisceart Éireann. Má tá tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó in aontíos le duine agus má tá an cineál ceart de Phas Saorthaistil agat, tá cead ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir dul in éineacht leat saor in aisce. Nó má tá Pas Saorthaistil Compánaigh agat, tá cead ag aon duine amháin atá 16 bliana d'aois nó níos sine dul in éineacht leat saor in aisce.

Má tá tú i do chónaí i dTuaisceart Éireann agus má tá Pas Taistil Lamháltais ó Thuaisceart Éireann agat, tá cead agat a bheith ag taisteal saor in aisce ar thurais trasteorann chomh maith. Ach níl cead ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta, do chomhchónaitheoir ná do chompánach taisteal saor in aisce ar a leithéid de thurais, ach amháin má tá Pas Taistil Lamháltais ina c(h)eart féin aige/aici chomh maith.

Turais a chuimsítear

Bíonn ar do thuras trasteorann tosú ar thaobh amháin den teorainn agus críochnú ar an taobh eile di.

Tá cead agat aon mhodh taistil amháin a úsáid, mar atá, bus nó traein. Níl cead agat dul ó chóras go córas agus taisteal saor in aisce go fóill.

Is gá duit aon ticéad amháin a úsáid i gcomhair an turais. Ciallaíonn sé sin, mar shampla, go bhfuil cead agat taisteal saor in aisce ar an traein ó Chorcaigh go Béal Feirste, fad is gur léir ar an ticéad saor in aisce a fuair tú i stáisiún traenach Chorcaí gurb é Béal Feirste do cheann scríbe. Bíonn an rud céanna i gceist maidir le turais trasteorann ar bhus.

 
Last modified:17/02/2015
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí