Tuairisc� gan Ainm


Print page

F�adfaidh baill den phobal tuairisc� gan ainm a chur isteach agus iarrtar orthu a mh�ad sonra� is f�idir a shol�thar i dtaobh an ch�is at� � thuairisci� acu.

Seo mar is f�idir tuairisc� a dh�anamh:

  • Ar l�ne: 'www.welfare.ie'
  • Ar an bhf�n: Glao �iti�il 1890 927999 n� (071) 9672648 n� glaoigh ar (01) 7043000 agus iarr ar an bhfreag�ir t� a chur ar aghaidh chuig an Rann�g um Rial� L�rnach
  • Leis an bpost; An Rann�g um Rial� L�rnach, An Roinn Coimirce S�isiala�, Cora Droma R�isc, Co. Liatroma

Scr�da�tear gach tuairisc gan ainm agus tuairisc faoi r�n agus cuirtear ar aghaidh iad, m�s g�, go dt� an rann�g sin den Roinn lena mbaineann agus/n� chuig Cigir� na Roinne chun gn�omha�ocht leantach a dh�anamh maidir leo.  N� scoirtear �oca�ocht go sealadach n� go buan d�reach ar bhonn tuairisc gan ainm.

F�adfaidh Cigire Leasa Sh�isialaigh athbhreithni� ioml�n a dh�anamh, ina dhiaidh sin, ar ch�ins� agus ar acmhainn an chustaim�ara f�achaint an bhfuil s� n� s� i dteideal na h�oca�ochta sin i gc�na�.

Geallann an Roinn �oca�ochta� leasa sh�isialaigh a chur ar f�il d�ibh si�d at� ina dteideal.

Tuarasc�lacha a Fuarthas Ean-I�il 2011:

F�n 

2,458 

Ar L�ne 

5,609 

Litir 

493 

    Ioml�n I�il 2011

8,560 

N�ta: D�antar tuairisc� go d�reach le rann�ga sc�ime agus in oifig� poibl� leis, tuairisc� nach bhfuil ar �ireamh anseo.

  • In 6,563 c�s cuireadh tuairisc maidir le calaois amhrasta ar aghaidh go dt� an rann�g chu� lena fiosr� ach bh� breis is �oca�ocht amh�in � f�il ag cliaint �irithe. F�ach an miondeal� th�os.
  • In 1,997 de na c�sanna a tuairisc�odh sa bhliain 2011 n�orbh fh�idir tuarasc�il a eisi�int ceal eolais, ceal �ileamh a bheith � �oc n� toisc n�r bhain an fhaisn�is a fuarthas le teidl�ocht
Miondeal� ar an Sc�im do Ean-I�il 2011:

Ag Lorg Poist c�sanna (I measc JA & JB)   

2,741

SWA

1,526 

One c�sanna Teaghlaigh Aontuismitheora (I measc WOPS)

2,009 

Breoiteachta

905  

Sochar Linbh

120

Eile

1,071

Ioml�n

8,372

Tuairisc�odh breis is 6,563 c�s san ioml�n i measc na sc�imeanna ar fad ach bh� cliaint �irithe ag f�il breis is �oca�ocht amh�in, m.sh. d'fh�adfadh cliant �oca�ocht Aontuismitheora a bheith ag f�il Sochar Linbh agus Forl�onadh C�osa, leis.

2010 V ar 2011

Is � an briseadh s�os ar na tuairisc� gan ainm a fuarthas i Rann�n Rialaithe i 2010 agus 2011 mar seo a leanas.
Cine�l tuarasc�il 2010 Cine�l tuarasc�il 2011
Obair agus �ileamh 2,567 Obair agus �ileamh 3,829
Aont�os 1,662 Aont�os 2,328
Lasmuigh de ROI 346 Lasmuigh de ROI 466
Eisi�int fost�ir 168 Eisi�int fost�ir 212
Eile 1,303 Eile 1,725
Ioml�n 6,046 Ioml�n 8,560

Bliain ar Bhliain figi�ir� compar�ideacha:

Bliain

Tuairisc� gan Ainm

2005

621

2006

579

2007

604

2008

1,044

2009

6,429

2010

12,648

Deireadh I�il 2011

8,560

Last modified:13/09/2011
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img