An Plean N�isi�nta Gn�omha�ochta um Chuimsi� S�isialta 2007-2016 Tuarasc�il Bhliant�il 2008


Print page

Brollach

Seoladh an Plean N�isi�nta Gn�omha�ochta um Chuimsi� S�isialta, 2007 go 2016, i m� Feabhra 2007. Leagtar amach ann cl�r fadr�imsitheach agus cuimsitheach gn�omha�ochta chun cabhr� leo si�d n�r bhain aon tairbhe as na feabhsuithe i nd�la� maireacht�la agus na deiseanna at� ann don tromlach.

Gheofar sa phlean sraith spriocanna ardleibh�il agus aidhmeanna a fh�achann le tionchar cinni�nach a bheith acu ar bhochtaineacht. D�r�onn siad ar:

  • Cinnti� go gcomhl�onann leana� a n-acmhainn ar fad;
  • Tac� le daoine in aois oibre agus daoine faoi mh�chumas, tr� bhearta gn�omh�ch�in agus seirbh�s� a shol�thar a mh�ad�idh ar fhosta�ocht agus ar rannph�irteachas;
  • Na cine�lacha taca�ochta� a shol�thar a chumasa�onn do sean�ir� caighde�n maireacht�la compordach agus ardch�il�ochta a bheith acu;
  • Pobail inmharthana agus inbhuanaithe a th�g�il, feabhas a chur ar shaol na ndaoine a bhfuil c�na� orthu i gceantair faoi mh�bhunt�iste agus caipiteal s�isialta a mh�ad�.

Aithn�onn an Plean, mar �bhar ar leith, na d�shl�in lean�nacha at� f�thu si�d at� ag obair ach gur beag a dteacht isteach, chomh maith le leochaileacht iad si�d at� i dteaghlaigh gan teacht isteach � fhosta�ocht. Ina fhianaise sin t� b�im � cur athuair sa Phlean Gn�omha�ochta ar sheirbh�s�, ar ghn�omhacht� agus ar thaca�ocht do phoist ar ardchaighde�n.

D�anann an Tuarasc�il cur s�os ar c� mar a cuireadh an Plean N�isi�nta Gn�omha�ochta i ngn�omh sa bhliain 2008. Cl�da�onn Cuid 1 an dul chun cinn maidir leis na Spriocanna Ardleibh�il sa Phlean Gn�omha�ochta i dtaobh na saolr�anna. Leagtar s�os sa Phlean sraith aidhmeanna n�os saini�la, ar bhonn saolr� chomh maith, agus gheofar cur s�os i gCuid 2 den Tuarasc�il ar a mh�id a bhfuil na haidhmeanna seo � mbaint amach.

Last modified:30/11/2009
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img