Sochar Cóireála - SW24


Print page

Is féidir leat Sochar Cóireála a fháil de bhun thaifead ÁSPC do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora ar chuntar go gcomhlíonann sé/sí na coinníollacha ranníocaíochta cáiliúcháin agus ar chuntar gur duine thú atá i gcleithiúnas do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora.

Meastar gur duine thú atá i gcleithiúnas do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora:

  • má tá ollioncam €100 nó níos lú agat sa tseachtain,
  • má thuilleann tú níos mó ná €100 sa tseachtain agus má bhí tú i gcleithiúnas do chéile nó do pháirtnéara sular thosaigh tú nó sular atosaigh tú fostaíocht inárachaithe in Aicme A, E, H, P agus ó 27 Márta 2017 S,
  • mura bhfaigheann tú íocaíocht leasa shóisialaigh (seachas Pinsean Míthreorach, Liúntas Forlíontach Leasa, Sochar Cúramóra nó Sochar Linbh),
  • má fhaigheann tú an Liúntas Cúramóra nó an Pinsean Stáit (Neamh-Ranníocach) de do cheart féin agus má bhí tú i gcleithiúnas do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora díreach sula bhfuair tú an Liúntas nó an Pinsean.
Last modified:24/04/2017
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí