Scéim um Chúram Iarscoile Leanaí - SW135


Print page
 1. Cad í an scéim um chúram iarscoile leanaí (SCIL)?
 2. An bhfuilim intofa don scéim seo?
 3. Conas a lamháiltear na háiteanna?
 4. Cá fhad a mhaireann an áit a lamháiltear?
 5. Conas a dhéantar iarratas má chomhlíontar na coinníollacha seo?
 6. Ní raibh a fhios agam faoin scéim seo roimhe seo: an ceadmhach dom iarratas a dhéanamh anois?
 7. Chun a thuilleadh eolais a fháil:

Is féidir go mbeidh tú intofa don scéim:

 • má fhaigheann tú Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh (is cuma faoin bhfad ama);
 • má fhaigheann tú Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, Íocaíocht Eatramhach do Lucht Cuardaigh Fostaíochta nó Íocaíocht Teaghlaigh Aontuimitheora faoi láthair nó má tá tú ar chlár fostaíochta na Roinne Coimirce Sóisialaí;
  agus
 • • má tá Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, Íocaíocht

Eatramhach do Lucht Cuardaigh Fostaíochta nó Íocaíocht Teaghlaigh Aontuimitheora á f(h)áil agat nó má tá tú ar chlár fostaíochta na Roinne Coimirce Sóisialaí (nó aon chumasc de na ceithre cinn acu) le trí mhí anuas ar a laghad; agus

 • má tá leanbh amháin nó níos mó leanaí ná sin agat atá idir 4 agus 13 de bhlianta d’aois agus atá sa bhunscoil; agus
 • má dhéanann tú ceachtar den trí rud seo:

- téann tú i mbun poist nua; nó

- méadaíonn tú do chuid fostaíochta; nó

- tosaíonn tú clár fostaíochta na Roinne Coimirce Sóisialaí (seachas an FP - an Fhostaíocht Phobail*).

Tabhair faoi deara
*Coinnítear amach an FP ón intofacht ar an SCIL toisc go gcuireann an Clár um Chúram Leanaí FP cúram fóirdheontais leanaí ar fáil do gach rannpháirtí FP ag a bhfuil leanaí ó 0 go 13 bliana d’aois. Déan teagmháil, le do thoil, le d’urraitheoir FP chun eolas a fháil. Is féidir leat iarratas a dhéanamh mar a léirítear thíos nuair a chríochnaíonn tú do shocrúchán FP, má chomhlíonann tú na critéir intofachta don SCIL.

Déan teagmháil le do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil, le do thoil, chun liosta iomlán a fháil de na cláir fostaíochta atá intofa, liosta a chuimsíonn JobBridge agus an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair.

Tabhair faoi deara
Maidir le daoine féinfhostaithe a bhfuil Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta á fháil acu agus custaiméirí atá ag síniú i gcomhair creidmheasanna amháin, níl na daoine sin intofa don scéim iarscoile um chúram leanaí.

Last modified:18/09/2015