Aidhmeanna & Buntáistí


Print page

Aidhmeanna & Buntáistí Club Fostaíochta

Féachann lucht Chlub Fostaíochta le feasacht a mhéadú agus cabhrú le rannpháirtithe tuiscint a fháil ar an difear mór is féidir le teicnící simplí a dhéanamh nuair a bhíonn post á chuardach. D'fhéadfadh ballraíocht i gClub Fostaíochta cabhrú le rannpháirtithe eolas níos grinne a chur ar na buntáistí pearsanta atá acu a chabhródh leo fostaíocht a fháil. Cuirtear béim ar na scileanna a fhoghlaimítear fad a bhíonn cáilíocht á fáil, agus ní amháin ar ábhar na cáilíochta. Is féidir na nithe seo a dhéanamh i gClub Fostaíochta:

  • Scileanna agus teicnící cuardaitheora poist a fhorbairt, nithe ar nós CV a ullmhú agus litir iarratais a scríobh;
  • Plean aonair cuardaigh poist a chur i dtoll a chéile;
  • Ullmhú faoi choinne agallamh;
  • Caidreamh agus muintearas a chothú;
  • Scileanna cumarsáide ó bhéal agus scileanna teanga choirp a fhorbairt;
  • Nearta agus scileanna an duine aonair a shainaithint agus iad a mheaitseáil le deiseanna oibre sa cheantar áitiúil;
  • Bealaí a shainaithint ina bhféadfadh cuardaitheoirí poist feabhas a chur ar a scileanna cinnteoireachta;
  • Féachaint go géar ar na deiseanna oibre sa cheantar áitiúil;
  • Teacht a thabhairt ar áiseanna Chlub Fostaíochta (teileafóin, ríomhaire, ríomhphost, nuachtáin, srl.)
  • Gréasán teagmhálacha a fhorbairt trína bhféadfaí post a fháil.

Ábhar agus Fad Tréimhse na gCúrsaí

Ábhar Chúrsa Chlub Fostaíochta

Áirítear ar thopaicí traenála: sláinte agus sábháilteacht, rialacha agus rialacháin, domhan na hoibre, ullmhú CV, pleanáil gairme, díriú ar phost, scileanna cuardaithe post, fáil amach faoi phoist, iarratais a dhéanamh ar phoist, treallús, teicnící agallaimh, agus bréag-agallaimh.

Fad Tréimhse Chúrsa Chlub Fostaíochta

Maireann oiliúint Chlub Fostaíochta idir 3 agus 5 seachtaine de ghnáth; ach tairgtear seirbhísí cúltaca an fad a thógann sé ar an rannpháirtí post a fháil.

 

Last modified:04/01/2013
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí