Scéim um Chúram Iarscoile Leanaí - SW135


Print page
  1. Cad í an scéim um chúram iarscoile leanaí (SCIL)?
  2. An bhfuilim intofa don scéim seo?
  3. Conas a lamháiltear na háiteanna?
  4. Cá fhad a mhaireann an áit a lamháiltear?
  5. Conas a dhéantar iarratas má chomhlíontar na coinníollacha seo?
  6. Ní raibh a fhios agam faoin scéim seo roimhe seo: an ceadmhach dom iarratas a dhéanamh anois?
  7. Chun a thuilleadh eolais a fháil:

 

Cuireann an SCIL tacaí ar fáil do dhaoine ar ioncam íseal agus do dhaoine dífhostaithe chun go rachaidh siad i mbun poist (agus JobPlus san áireamh); chun go méadóidh siad a laethanta fostaíochta; nó chun go nglacfaidh siad le háit ar Chlár Fostaíochta na Roinne Coimirce Sóisialaí.

Cuireann an scéim áiteanna fóirdheontais iarscoile um chúram leanaí ar fáil do chustaiméirí áirithe na Roinne Coimirce Sóisialaí a bhfuil leanaí aoise bunscoile acu, agus tá an rogha acu seirbhís bhailiúcháin a fháil freisin.

Má chomhlíonann tú na critéir agus má thairgtear áit ar an scéim seo duit, is féidir leat cúram iarscoile leanaí a fháil ar suas le 5 lá sa tseachtain ar ráta laethúil €3 sa ló in aghaidh an linbh, mar shampla €15 sa tseachtain in aghaidh an linbh.

Cuireann an scéim cúram leanaí ar feadh an lae i rith na laethanta saoire ar fáil gan aon chostas breise a chur ar an tuismitheoir. Ionas go bhféadfaidh tú leas a bhaint as an gcúram leanaí i rith na laethanta saoire, áfach, ní mór cúram iarscoile leanaí a bheith de dhíth ort ar bhonn leanúnach i rith na bliana scoile.

Last modified:21/09/2015