Cúram Leanaí Inacmhainne


Print page

Tá fóirdheontais AR FÁIL ANOIS chun cúram leanaí inacmhainne a sholáthar do theaghlaigh

  • Fóirdheontas uilíoch agus neamhthástáilte ó thaobh acmhainne suas go €1,040 sa bhliain le haghaidh leanaí nach bhfuil tosaithe fós ar an gclár ECCE (an clar réamhscoile saor in aisce)
  • Tacaíochtaí do theaghlaigh ar ísealioncam suas go €7,500 sa bhliain le haghaidh leanaí faoi bhun 15 bliana d’aois

Eolas riachtanach

Ó mhí Mheán Fómhair ar aghaidh, beidh leanaí idir 6 mhí agus 36 mí d’aois agus a fhreastalaíonn ar chúram leanaí atá cláraithe le Tusla cáilithe le haghaidh tacaíochtaí cúram leanaí, agus beidh tacaíochtaí breise cúram leanaí ar fáil do roinnt mhaith páistí eile faoi bhun 15 bliana d’aois.

Cúram Leanaí Inacmhainne a Chur ar Fáil

Mar is eol do gach tuismitheoir, is gnách go mbaineann an praghas is costasaí le cúram leanaí nuair a bhíonn leanaí faoi bhun 3 bliana d’aois – toisc go mbíonn líon níos mó uaireanta an chloig i gceist agus go mbíonn sé níos costasaí cúram leanaí atá ar ardchaighdeán a chur ar fáil do leanaí agus iad an-óg.

Mar sin, chun cabhrú le teaghlaigh an costas sin a íoc, tá tacaíochtaí nua cúram leanaí á dtabhairt isteach ag an Rialtas le haghaidh leanaí idir 6 mhí agus 36 mí d’aois (nó go dtí go mbeidh an leanbh cáilithe le haghaidh an chláir réamhscoile saor in aisce, más rud é go mbeidh sé sin níos déanaí).

Chomh maith leis sin, beidh tacaíochtaí méadaithe cúram leanaí ar fáil do theaghlaigh ar ísealioncam a bhfuil leanaí faoi bhun 15 bliana d’aois iontu agus iad i gcúram leanaí atá cláraithe le Tusla.

Cuimhnigh

Beidh na tacaíochtaí cúram leanaí seo ar fáil do gach duine i ngach réigiún den tír.

Ní bhaineann na tacaíochtaí ach le leanaí a fhreastalaíonn ar chúram leanaí atá cláraithe le Tusla (naíolanna, réamhscoileanna, ionaid chúraim lae agus feighlithe cláraithe leanaí san áireamh).

Ní bheidh líon íosta uaireanta an chloig líon uasta seachtainí de chúram leanaí sa bhliain i gceist.

Téigh chuig affordablechildcare.ie chun tuilleadh eolais a fháil

Last modified:18/09/2017
 

 Ábhair Ghaolmhara