Réamhfhógra faoi athruithe ÁSPC d’úsáideoirí ríomhaire 2017


Print page

Seirbhísí Eolais
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar an Choláiste
Sligeach

 

2017
Réamhfhógra faoi athruithe ÁSPC d’úsáideoirí ríomhaire

 

Athruithe ar ÁSPC a fógraíodh i gCáinaisnéis na Bliana 2017

ÁSPC an Fhostaí

 • Níl aon athrú ar rátaí ÁSPC an fhostaí.
 • Níl aon athrú ar Chreidmheas ÁSPC an fhostaí.

Íocaíochtaí ó Dhaoine Féinfhostaithe

 • Níl aon athrú ar ráta ÁSPC na ndaoine féinfhostaithe ná ar na híocaíochtaí ÁSPC íosta/ar ráta comhréidh ó dhaoine féinfhostaithe.
 • Gheobhaidh na daoine féinfhostaithe caoi le teacht ar an bPinsean Easláine ó Mhí na Nollag 2017.

ÁSPC an Fhostóra

 • Níl aon athrú ar rátaí ÁSPC an fhostóra.

Aicme K

 • Níl aon athrú ar ÁSPC Aicme K.

 

Ríomh ar Chreidmheas ÁSPC Aicme A

 • Ríomhtar ÁSPC Aicme A an fhostaí ar 4% den olltuilleamh seachtainiúil.
 • I dtaca le holltuilleamh idir €352.01 agus €424 sa tseachtain, déantar an muirear ÁSPC 4% a laghdú de mhéid an Chreidmheasa ÁSPC.
 • Braitheann méid an Chreidmheasa ÁSPC ar d’olltuilleamh seachtainiúil.
 • Nuair a fhaightear olltuilleamh seachtainiúil €352.01, bíonn feidhm ag an gCreidmheas ÁSPC uasta €12.00 in aghaidh na seachtaine.
 • I dtaca le tuilleamh idir €352.01 agus €424 (fo-aicmí AX agus AL), déantar an Creidmheas ÁSPC seachtainiúil uasta €12.00 a laghdú de mhéid is ionann agus an séú cuid den tuilleamh de bhreis ar €352.01.
 • Taispeánann an sampla seo a leanas conas an Creidmheas ÁSPC agus an muirear ÁSPC nua a ríomh, i dtaca le holltuilleamh seachtainiúil €377.
 Creidmheas ÁSPC:
Creidmheas ÁSPC Uasta €12.00
An séú cuid den tuilleamh de bhreis ar €352.01
(377.00 – 352.01 = 24.99 / 6)
 (€4.17)
Creidmheas ÁSPC Laghdaithe   €7.83
 
ÁSPC @ 4% €15.08
 
Lúide: Creidmheas ÁSPC Laghdaithe  €7.83
Muirear ÁSPC seachtainiúil 2017  €7.25

Tabhair faoi deara: Is ar an tuilleamh seachtainiúil a bhunaítear an ríomh a dhéantar ar an muirear ÁSPC, agus dá réir sin an Creidmheas ÁSPC.

 

Bandaí agus fo-aicmí ioncaim

Fo-aicmí
A0
A6, A8, B0, C0, D0 & H0
Seachtainiúil
€38 to €352
suas le €352 agus é sin san áireamh
Coicísiúil
€76 to €704 (féach nóta 1 thíos)
suas le €704 agus é sin san áireamh
Míosúil
€165 to €1,525 (féach nóta 1 thíos)
suas le €1,525 agus é sin san áireamh

Nota 1 : Níl feidhm ag an tairseach seo ach maidir le fostaithe Aicme A, arb é a dtuilleamh/n-ioncam iomlán, agus luach saothair scairbhunaithe san áireamh más cuí, i ngach seachtain den choicís nó den mhí, ná €38 ar a laghad.

 

Fo-aicme
AX (tá feidhm ag an gcreidmheas ÁSPC)
Seachtainiúil
€352.01 go €376
Coicísiúil
€704.01 go €752
Míosúil
€1,525.01 go €1,629

 

Fo-aicme
Al (tá feidhm ag an gcreidmheas ÁSPC)
Seachtainiúil
€376.01 go €424
Coicísiúil
€752.01 go €848
Míosúil
€1,629.01 go €1,837

 

Fo-aicme
A7 agus HX (tá feidhm ag an gcreidmheas ÁSPC)
Seachtainiúil
€352.01 go €424
Coicísiúil
€704.01 go €848
Míosúil
€1,525.01 go €1,837

 

Fo-aicme
A9 (tá feidhm ag an gcreidmheas ÁSPC ar thuilleamh suas le €424)
Seachtainiúil
níos mó ná €352.01
Coicísiúil
níos mó ná €704
Míosúil
níos mó ná €1,525

 

Fo-aicme
A1 agus A4
Seachtainiúil
níos mó ná €424
Coicísiúil
níos mó ná €848
Míosúil
níos mó ná €1,837

 

Fo-aicme
BX, CX agus DX
JO, M agus SO
Seachtainiúil
€352.01 go €500
suas le €500 agus é sin san áireamh
Coicísiúil
€704.01 go €1,000
suas le €1,000 agus é sin san áireamh
Míosúil
€1525.01 go €2,167
suas le €2,167 agus é sin san áireamh

 

Fo-aicme
K1
Seachtainiúil
níos mó ná €100
Coicísiúil
níos mó ná €200
Míosúil
níos mó ná €433

 

Rátaí ranníocaíochta ÁSPC ó 1 Eanáir 2017

Fostaíochtaí earnála príobháidí agus roinnt fostaíochtaí earnála poiblí
Banda an ioncaim sheachtainiúil neamhcharnaigh Fo-aicme ÁSPC Cé mhéid den ioncam seachtainiúil % an Fhostaí
( féach nóta 2 thíos)
% an Fhostóra % an Fhostaí & an Fhostóra
Suas le €37.99
JO
É go léir
0
0.50
0.50
€38 - €352
AO
É go léir
0
8.50
8.50
€352.01 - €376
É go léir
4.00
8.50
12.50
€376.01 - €424
É go léir
4.00
10.75
14.75
Níos mó ná €424
A1
É go léir
4.00
10.75
14.75

 

Ná bain úsáid as na fo-aicmí seo a leanas (A6, A7 agus A4) ach d’fhostaithe faofa reatha faoin Scéim Díolúine Poist (ÁSPC) d’Fhostóirí.
Banda an ioncaim sheachtainiúil neamhcharnaigh Fo-aicme ÁSPC Cé mhéid den ioncam seachtainiúil % an Fhostaí
( féach nóta 2 thíos)
 % an Fhostóra % an Fhostaí & an Fhostóra
Suas le €352
A6
É go léir
0
0
0
€352.01 - €424
É go léir
4.00
0
4.00
Níos mó ná  €424
A4
É go léir
4.00
0
4.00

 Nóta 3 :Tá feidhm ag an gCreidmheas ÁSPC maidir le fo-aicme A7.

Bain úsáid as na fo-aicmí seo a leanas do rannpháirtithe Fostaíochta Pobail.
Banda an ioncaim sheachtainiúil neamhcharnaigh Fo-aicme ÁSPC Cé mhéid den ioncam seachtainiúil  % an Fhostaí
(féach nóta 2 thíos)
 % an Fhostóra % an Fhostaí & an Fhostóra
Suas le €352
A8
É go léir
0
0.50
0.50
Níos mó ná  €352
É go léir
4.00
0.50
4.50

Nóta 4: Tá feidhm ag an gCreidmheas ÁSPC ar thuilleamh suas le €424

De ghnáth, baineann Aicme J le daoine arb é a dtuilleamh ináirithe ná méid is lú ná €38 sa tseachtain (ó gach fostaíocht). Tá na fostaithe seo a leanas, áfach, inárachaithe in Aicme J, gan spleáchas ar thuilleamh: fostaithe atá 66 bliana d’aois nó os a chionn sin agus daoine atá i bhfo-fhostaíocht.
Banda an ioncaim sheachtainiúil neamhcharnaigh Fo-aicme ÁSPC Cé mhéid den ioncam seachtainiúil % an Fhostaí
(féach nóta 2 thíos)
 % an Fhostóra % an Fhostaí & an Fhostóra
Suas le €500
J0
É go léir
0
0.50
0.50
Níos mó ná  €500
J1
É go léir
0
0.50
0.50
FÁS Allowance
J9
É go léir
0
0.50
0.50

 

 

Sealbhóirí Oifige
Banda an ioncaim sheachtainiúil neamhcharnaigh Fo-aicme ÁSPC Cé mhéid den ioncam seachtainiúil % an Fhostaí
(féach nóta 2 thíos)
% an Fhostóra % an Fhostaí & an Fhostóra
Suas le €100
M
É go léir
0
0
0
Níos mó ná  €100
K1
É go léir
4.00
0
4.00

 

Baineann Aicme M le daoine nach bhfuil faoi dhliteanas ranníocaíochta (mar fhostaithe atá faoi bhun 16 bliana d’aois agus mar dhaoine a fhaigheann pinsin cheirde).

Pinsin Cheirde
Banda an ioncaim sheachtainiúil neamhcharnaigh Fo-aicme ÁSPC Cé mhéid den ioncam seachtainiúil % an Fhostaí
(féach nóta 2 thíos)
 % an Fhostóra % an Fhostaí & an Fhostóra
All income
M
É go léir
0
0
0

 

Fostaíochtaí earnála poiblí - B
Banda an ioncaim sheachtainiúil neamhcharnaigh Fo-aicme ÁSPC Cé mhéid den ioncam seachtainiúil  % an Fhostaí
(féach nóta 2 thíos)
 % an Fhostóra % an Fhostaí & an Fhostóra
Suas le €352
B0
É go léir
0
2.01
2.01
€352.01 - €500
BX
É go léir
0.90
2.01
2.91
Níos mó ná  €500
B1
Suas le €1,443 agus é sin san áireamh
0.90
2.01
2.91
B1
Iarmhéid
4.00
2.01
6.01

 

Fostaíochtaí earnála poiblí - C
Banda an ioncaim sheachtainiúil neamhcharnaigh Fo-aicme ÁSPC Cé mhéid den ioncam seachtainiúil  % an Fhostaí
(féach nóta 2 thíos)
 % an Fhostóra Employee & Employer %
Suas le €352
C0
É go léir
0
1.85
1.85
€352.01 - €500
CX
É go léir
0.90
1.85
2.75
Níos mó ná  €500
C1
Suas le €1,443 agus é sin san áireamh
0.90
1.85
2.75
C1
Iarmhéid
4.00
1.85
5.85

 

Fostaíochtaí earnála poiblí - D
Banda an ioncaim sheachtainiúil neamhcharnaigh Fo-aicme ÁSPC Cé mhéid den ioncam seachtainiúil  % an Fhostaí
(féach nóta 2 thíos)
 % an Fhostóra % an Fhostaí & an Fhostóra
Suas le €352
D0
É go léir
0
2.35
2.35
€352.01 - €500
DX
É go léir
0.90
2.35
3.25
Níos mó ná  €500
D1
Suas le €1,443 agus é sin san áireamh
0.90
2.35
3.25
D1
Iarmhéid
4.00
2.35
6.35

 

Fostaíochtaí earnála poiblí - H
Banda an ioncaim sheachtainiúil neamhcharnaigh Fo-aicme ÁSPC Cé mhéid den ioncam seachtainiúil  % an Fhostaí
(féach nóta 2 thíos)
 % an Fhostóra % an Fhostaí & an Fhostóra
Suas le €352
H0
É go léir
0
10.05
10.05
€352.01 - €424
É go léir
3.90
10.05
13.95
Níos mó ná €424
H1
É go léir
3.90
10.05
13.95

 

Daoine féinfhostaithe (ar an gcóras ÍMAT amháin) - S
Banda an ioncaim sheachtainiúil neamhcharnaigh Fo-aicme ÁSPC Cé mhéid den ioncam seachtainiúil  % an Fhostaí
(féach nóta 2 thíos)
 % an Fhostóra % an Fhostaí & an Fhostóra
Suas le €500
S0
É go léir
4.00
0
4.00
Níos mó ná  €500
S1
É go léir
4.00
0
4.00

 

Nóta 2: Féadfaidh an luach saothair scairbhunaithe, i ndálaí áirithe, a bheith faoi réir ÁSPC an fhostaí. Níl ÁSPC an fhostóra inmhuirearaithe ar an luach saothair scairbhunaithe.

Pointí tábhachtacha le tabhairt faoi deara

 • I dtaca le fostaithe Aicme A agus Aicme H a bhfuil olltuilleamh idir €352.01 agus €424 acu, déantar méid an mhuirir ÁSPC ar 4% a laghdú de mhéid an Chreidmheasa ÁSPC sheachtainiúil bharrchaolaithe.
 • Níl aon teorainn bhliantúil tuillimh i leith ÁSPC d’fhostaithe.
 • Níl aon fhaoiseamh ÁSPC ar ranníocaíochtaí pinsin adhéanann fostaithe san earnáil phríobháideach. = Fanann faoiseamh ÁSPC ar ranníocaíochtaí pinsin a íocann fostóirí san earnáil phríobháideach gan athrú.
 • Íocann státseirbhísigh agus seirbhísigh phoiblí ÁSPC ar chuid an 'Tobhaigh Phinsin' dá dtuarastail. = Níl ar fhostóirí státseirbhíse ná seirbhíse poiblí ÁSPC an fhostóra a íoc ar an 'Tobhach Pinsin'.
 • Is cóir ÁSPC an fhostóra agus ÁSPC an fhostaí a chur le chéile mar is gnách. Má bhaineann fo-aicme éagsúil leis an bhfostaí agus leis an bhfostóir, ní foláir an tuairisceán a dhéanamh i bhfo-aicme an fhostaí i gcónaí.
 • Is cóir fostaithe Aicme A a thuilleann idir €38 agus €352, araon san áireamh, sa tseachtain a thaifeadadh faoi Fho-aicme AO.
 • Is cóir fostaithe Aicme A a thuilleann idir €352.01 agus €376 sa tseachtain a thaifeadadh faoi Fhoaicme AX agus is cóir an creidmheas ÁSPC barrchaolaithe a chur i bhfeidhm.
 • Is cóir fostaithe Aicme A a thuilleann idir €376.01 agus €424 sa tseachtain a thaifeadadh faoi Fhoaicme AL agus is cóir an creidmheas ÁSPC barrchaolaithe a chur i bhfeidhm.
 • I dtaca le hioncam de bhreis ar €424 sa tseachtain, is cóir fo-aicmí A1 agus A4, de réir mar is cuí, a thuairisciú.
 • I dtaca le hioncam de bhreis ar €500 sa tseachtain, is cóir fo-aicmí B1, C1, D1, H1, J1 agus S1, de réir mar is cuí, a thuairisciú.
 • Is cóir rannpháirtithe Fostaíochta Pobail a thuilleann €352 nó níos lú sa tseachtain a thaifeadadh faoi Fho-aicme A8. Bíonn feidhm ag Fo-aicme A9 nuair is mó ná €352 sa tseachtain an tuilleamh. Bíonn feidhm ag an gCreidmheas ÁSPC maidir le hAicme A9 i dtaca le tuilleamh suas le €424.
 • De ghnáth, baineann an ranníocaíocht Aicme J le daoine arb é a dtuilleamh ináirithe ná méid is lú ná €38 sa tseachtain (ó gach post). Tá líon beag fostaithe inárachaithe in Aicme J, áfach, gan spleáchas ar thuilleamh - mar shampla, fostaithe atá os cionn 66 bliana d’aois agus daoine atá i bhfo-fhostaíocht.
 • I dtaca le rannpháirtithe sa scéim JobsPlus, baineann na rátaí ÁSPC cuí leis an bhfostóir agus leis an bhfostaí araon.

Tá an réamhfhógra seo faoi athruithe ÁSPC d’úsáideoirí ríomhaire le fáil ar ár láithreán gréasáin ag www.welfare.ie nó trínár liosta postála ÁSPC. Más mian leat d’ainm a chur lenár liosta, cláraigh ar www.welfare.ie le do thoil.

Tá an t-eolas sa bhileog seo i gceart agus é ag dul i gcló. Is mar threoir amháin atá an bhileog seo, agus ní léirmhíniú dleathach atá inti.

Last modified:08/11/2016