Eolas breise ar an Scéim Shóisialta Tuaithe


Print page

Eolas breise ar an Scéim Shóisialta Tuaithe

Seoladh an Scéim Shóisialta Tuaithe i mí na Bealtaine 2004 chun forlíonadh ioncaim a sholáthar d'fheirmeoirí agus d’iascairí ar ioncam íseal, agus seirbhísí áirithe a sholáthar ag an am céanna a rachadh chun sochair do phobail tuaithe.  Faoin scéim ní mór do rannpháirtithe obair a dhéanamh ar feadh 19.5 uair a chloig sa tseachtain. Riartar an scéim sa tslí nach gcuirfidh sé isteach ar uaireanta oibre feirmeoirí agus iascairí agus gur féidir le feirmeoirí agus iascairí uaireanta solúbtha a oibriú.

Tá 2,600 áit ar fud na tíre i láthair na huaire do rannpháirtithe agus 130 áit do mhaoirseoir  Ach tá athbhreithniú leanúnach á dhéanamh ar an uimhir sin.

Is í an Roinn Coimirice Sóisialaí atá freagrach as oibriú na Scéim Sóisialta Tuaithe ach is Cuideachtaí Cur Chun Feidhme áitiúla a bhainistíonn an scéim thar ceann na Roinne, i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta i gceantair Ghaeltachta.  Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh i gcónaí leis an gComhlacht Cur Chun Feidhme áitiúil chun eolas breise nó foirm iarratais a fháil.

Faigheann an Roinn tacaíocht chomh maith ó Pobal, a chuireann feidhmeanna riaracháin ar nós párolla agus oibriu na deisce cabhraí i gcrích ar a son.

 
Last modified:30/08/2010
 

 Related Topics

 
 

 Application Forms

 
 

 Downloads

 
 

 Intreo/Local Office Locator

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img