Athbhreithni� Acht�ireach 2005 ar an gCiste �rachais Sh�isialaigh


Print page

R�amhfhocal

T� an-�thas orm f�ilte a chur roimhe seo, Athbhreithni� Acht�ireach 2005 den Chiste �rachais S�isialta.

Is p�osa oibre f�or-luachmhar � an foilseach�n seo a chuirfidh go m�r le forbairt lean�nach polasa� �rachais s�isialta in �irinn.

Leagann an tAthbhreithni� Acht�ireach amach staid an Chiste �rachais S�isialta amhail ag 31 Nollaig, 2005, agus d�antar nuashonr� ar an Athbhreithni� a rinneadh c�ig bliana � shin � go h�irithe maidir le tionchar na n-athruithe d�imeagrafacha agus polasa� le d�ana�. Sol�thra�onn s� creatlach inar f�idir meas�n� a dh�anamh ar dh�shl�in d�ch�la na todhcha� at� os comhair an Ciste.

Feidhm�onn c�ras �rachais s�isialta na h�ireann, a buna�odh ar dt�s i 1953, tr� an gCiste �rachais S�isialta seo. �octar rann�oca�ochta� �rachais s�isialta (n� �SPC) isteach sa Chiste a dh�anann maoini� ar r�imse leathan �oca�ochta� agus tairbhe faighte ag na gl�ine d�oibrithe in �irinn astu � sochair lena n-�ir�tear m�ithreachais, iarrth�ra poist, sochar c�ram�ra n� breoiteachta sealadaigh, pinsin agus �oca�ochta� eile. T� an Ciste �rachais S�isialta tar �is a bheith ina l�iri� d�ir�re ar dhl�thph�irt�ocht eatarthu si�d ag obair agus iad si�d at� imithe ar scor, breoite no d�fhostaithe.

Ar feadh an chuid is m� den am � bhun� an Chiste, t� an St�tchiste tar �is rann�oca�ocht a dh�anamh chuig an gCiste chun freastal ar an mbearna idir ioncam rann�oca�ochta agus caiteachas sochair. Mar sin f�in, � 1996, mar thoradh ar fheidhm�ocht eacnama�och l�idir t� rann�oca�ochta� tar �is caiteachas a sh�r� agus t� farasbarr sa Chiste. Mar sin f�in, n� chialla�onn s� seo nach gcuirfidh an St�tchiste leis an gCiste sa todhcha�. D�anann athbhreithni�ch�in d� leith�id seo forbairt ar �r dtuiscint de na himpleachta� at� ag athr� s�isialta agus eacnama�och ar an gCiste �rachais S�isialta agus, d� r�ir sin, sol�thr�far pr�omh-bhun�s d�r gcuid iarrachta� chun forbairt a dh�anamh ar ch�ras cosanta s�isialta na h�ireann sna blianta at� amach romhainn.

Martin Cullen, T.D.

Aire Gn�tha� S�isialacha agus Teaghlaigh

Beidh an leathanach seo ar f�il as Gaeilge go gairid. M� theasta�onn uait f�achaint ar �bhar an leathanaigh seo as B�arla, d�an B�arla a roghn� th�os, le do thoil.

Athbhreithni� Acht�ireach 2005 ar an gCiste �rachais Sh�isialaigh

Last modified:13/10/2008
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img