Mar gheall orainn


Print page

Bunaíodh an Rannóg um Chuimsiú Sóisialta le cónascadh idir an Ghníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaine agus an Oifig um Chuimsiú Sóisialta. In 2011 rinneadh an Rannóg um Chuimsiú Sóisialta a chomhtháthú sa Roinn um Choimirce Sóisialta.

Is iad cuid de phríomhfheidhmeanna na Rannóga um Chuimsiú Sóisialta:

  • Pleananna straitéise an rialtais a chomhordú faoin bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta go dtí 2016
  • Cur chun feidhme na gcáipéisí a bhaineann le beartas poiblí um chuimsiú sóisialta agus straitéisí frithbhochtaineachta a chinntiú
  • Breathnú agus tuairisciú ar threochtaí maidir le bochtaineacht ag an leibhéal náisiúnta agus Eorpach
  • Na meicníochtaí cuí a chur chun cinn agus a fhorbairt d’fhonn cabhrú leo siúd a bhíonn thíos leis an mbochtaineacht agus iad siúd a chabhraíonn leo.

Is é misean na Rannóga tacú leis an Aire agus leis an Rialtas maidir le forbairt agus cur chun feidhme  straitéisí an Rialtais a bhfuil sé mar aidhm acu bochtaineacht agus eisiamh sóisialta a chosc, a laghdú agus a dhíothú ar deireadh agus cuimsiú sóisialta níos fearr a chur chun cinn agus cuimsiú sóisialta agus comhtháthú níos fearr a chur chun cinn trí chomhoibriú le geallsealbhóirí eile lena n-áirítear, ach go háirithe, daoine a bhíonn thíos leis an mbochtaineacht.

Toisc go n-oibríonn an Rannóg um Chuimsiú Sóisialta laistigh de Roinn Rialtais, is í an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí amháin atá freagracht as ár mbeartas earcaíochta agus roghnúcháin. www.publicjobs.ie. Ní oibríonn an Rannóg um Chuimsiú Sóisialta buiséad chun grúpaí/tionscnaimh poiblí a mhaoiniú nó chun deontais a thabhairt dóibh. Chun tuilleadh faisnéise a fháil ar thacaí deonacha nó poiblí, téigh chuig www.pobail.ie.

Last modified:10/01/2013
 

 Application Forms

 
 

 Downloads

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img