Mar Gheall Orainn


Print page

Mar gheall orainn

Ar an leathanach seo gheobhaidh t� eolas ar r�l na Roinne, ar eagar na Roinne agus ar an tsl� a nd�anaimid �r gcuid oibre. T� naisc chuig tuarasc�lacha agus doicim�id bheartais a bhaineann le h�bhar le f�il anseo, leis.

�r nEagra�ocht

An tAire

Is � Joan Burton T.D. an tAire Coimirce S�isiala�. Gheofar pr�if�l an Aire anseo mar aon le naisc chuig mionteagasc, costais agus c�rsa taistil an Aire.

An Roinn

Is � R�iteas Misin na Roinne rannph�irteachas gn�omhach a chur ar aghaidh sa tsocha� tr� thaca�ochta� ioncaim, seirbh�s� fosta�ochta agus seirbh�s� eile a shol�thar. Gheofar foramharc ar obair na Roinne anseo.

An tArd-R�na�

Is � Niamh O�Donoghue Ard-R�na� na Roinne. Gheofar pr�if�l an Ard-R�na� anseo.

An Bord Bainist�ochta

Gheofar eolas ar Bhord Bainist�ochta na Roinne, lena n-�ir�tear cur i l�thair a rinneadh os comhair Coist� Oireachais, agus mar sin de anseo.

Strucht�r na hEagra�ochta

Foireann de 5,175 a bh� sa Roinn (4,836 post l�naimseartha coibh�iseacha) ag deireadh na bliana 2010. Gheofar eolas n�os mionsonraithe anseo mar aon le cairt a thaispe�nann strucht�r na heagra�ochta.

Intreo - Seirbh�s� Fosta�ochta & Taca�ochta

Seirbh�s nua �n Roinn Coimirce S�isiala� is ea Intreo. Pointe teagmh�la amh�in is ea Intreo le haghaidh taca�ochta� fosta�ochta agus taca�ochta� ioncaim.

Cheapamar an pointe teagmh�la seo chun seirbh�s n�os �ifeachta� a thabhairt duitse. Gheobhaidh t� seirbh�s� agus taca�ochta� at� praitici�il agus d�rithe ortsa, cib� an cuardaitheoir poist n� fost�ir t�. Gheofar eolas breise anseo.

Intreo

Comhlachta� reacht�la faoin�r gcoimirce

Is iad na gn�omhaireachta� reacht�la faoi choimirce na Roinne an Bord Eolais do Shaor�naigh, an Bord Pinsean agus an Binse Leasa Sh�isialaigh. Gheofar eolas anseo mar aon le sonra� faoin tsl� a l�ontar fol�ntais sna comhlachta� sin.

 

Last modified:15/10/2012
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img