Sc�al Dh� Chathair


Print page

Bochtanas agus D�othacht � � thaobh na hEorpa de

Beidh comhdh�il leathlae ag an Rann�n um Chuimsi� S�isialta agus ag an Institi�id Taighde Eacnama�ochta agus S�isialta (ESRI) chun f�achaint ar cheisteanna na bochtaineachta agus na d�othachta � thaobh na hEorpa de.

Ionad: ESRI, Cearn�g Whitaker, C� Sir John Rogerson, Baile �tha Cliath 2

D�ta: D� M�irt, 1 Meitheamh 2010 (8.30am � 1pm)

Gheofar tuilleadh eolais a �osl�d�il anseo:

'www.esri.ie/news_events/events/forthcoming_events/event_details'

Last modified:20/08/2010
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img