i mo thuismitheoir


Print page

An Bhreith a Chl�r�

Ba cheart breith a chl�r� laistigh de thr� mh� �n d�ta breithe. D�anfar an cl�r� seo bunaithe ar eolas arna shol�thar ag Faisn�iseoir C�ilithe a chaithfidh freastal ar Oifig an Chl�raitheora chun Cl�r na mBreitheanna a sh�ni�. T� dualgas pr�omha ar mh�thair agus ar athair an linbh mar Fhaisn�iseoir� C�ilithe, agus, ach sa ch�s nach bhfuil s� ind�anta, caithfidh duine amh�in d�obh a bheith i l�thair go pearsanta le haghaidh chl�r� na breithe. Is f�idir breith a chl�r� ag aon cheann de na hoifig� cl�r�ch�in sibhialta

�oca�ochta� a bhaineann le Leana� 

Sochar Linbh 

�oca�ocht mh�os�il is ea Sochar Linbh i gc�s gach linbh ch�ilithe at� ina g(h)n�thch�na� leatsa agus � c(h)othabh�il aga

Forl�onadh Luathch�raim Leana� 

�oca�ocht is ea an Forl�onadh Luathch�raim Leana� � Oifig an Aire Leana� chun cuidi� le costais c�ram leana� faoi sh� bliain d'aois. N� g� iarratas a dh�anamh, d�anfar an �oca�ocht go huathoibr�och m� fhaigheann t� Sochar Linbh agus m� t� leanbh faoi bhun s� bliana agat.

An Sc�im C�raim Luath�ige & Oideachais                              

Sc�im � seo a riarann Oifig an Aire Leana� agus Gn�tha� �ige. Is � 1890 30 30 39 an l�ne chabhrach chun gur f�idir le tuismitheoir� agus sol�thraithe c�raim leana� ceisteanna a chur mar gheall ar oibri� na Sc�ime nua .

Forl�onadh Ioncam Teaghlaigh

�oca�ocht sheachtaini�il do theaghlaigh, agus teaghlaigh aon tuismitheora san �ireamh, is ea an Forl�onadh Ioncam Teaghlaigh, at� ag obair ach ar ioncam �seal. N� ghearrtar c�in ioncaim air agus n� cuirtear san �ireamh � agus t� � mheas le haghaidh C�rta Leighis. Chun c�ili� don Fhorl�onadh Ioncam Teaghlaigh, n� m�r duitse n� do do ch�ile a bheith i bhfosta�ocht in�rachais.

M�ithreachas


Sochar Mh�ithreachais

�oca�ocht le haghaidh ban fostaithe agus f�infhostaithe at� ag iompar agus a sh�sa�onn coinn�ollacha �irithe rann�oca�ochta �SPC ar a dtaifead �rachais f�in.

Sochar Sl�inte & S�bh�ilteachta 

�oca�ocht sheachtaini�l is ea Sochar Sl�inte agus S�bh�ilteachta do mhn� a gceada�tear saoire sl�inte agus s�bh�ilteachta d�ibh faoin Acht um Chosaint M�ithreachais, 1994. Ceada�tear saoire sl�inte agus s�bh�i�lteachta d'fhosta� nuair nach f�idir leis an bhfost�ir riosca d� sl�inte n� d� s�bh�ilteacht a thabhairt ar shi�l le linn di bheith ag iompar n� nuair at� leanbh c�che aici, n� dualgais eile saor � riosca a thabhairt di.

Teaghlaigh Aontuismitheora


�oca�ocht Teaghlaigh Aontuismitheora  

�oca�ocht le haghaidh fir agus mn� at� ag t�g�il linbh gan taca�ocht � ph�irt� is ea an �oca�ocht Teaghlaigh Aontuismitheora.

Li�ntas Banch�ile Tr�igthe

D�nadh an Li�ntas Banch�ile Tr�igthe d'iarratais nua le h�ifeacht � 2 Ean�ir 1997 nuair a tugadh an �oca�ocht Teaghlaigh Aontuismitheora isteach. �oca�ocht faoi r�ir t�st�il maoine is ea Li�ntas Banch�ile Tr�igthe do mhn� faoi bhun 66 bliain nach bhfuil aon leana� cleithi�nacha acu agus nach gc�il�onn do Shochar  Banch�ile Tr�igthe.

Li�ntas Banch�ile Tr�igthe

D�nadh an Sochar Banch�ile Tr�igthe d'iarratais nua le h�ifeacht � 2 Ean�ir 1997 nuair a tugadh �oca�ocht Teaghlaigh an Aontuismitheora isteach. �oca�ocht is ea Sochar Banch�ile Tr�igthe do mhn� a dtr�igeann a bhfir c�ile iad. Buna�tear teidl�ocht don ioca�ocht ar rann�oca�ochta� �rachais sh�isialaigh �octha ag an mbean n� ag a c�ile.

Li�ntas Banch�ile Pr�os�naigh 

D�nadh an Li�ntas Banch�ile Pr�os�naigh d'iarratais nua le h�ifeacht � 2 Ean�ir 1997 nuair a tugadh �oca�ocht Teaghlaigh an Aontuismitheora isteach. �oca�ocht faoi r�ir t�st�il maoine is ea Li�ntas Banch�ile Pr�os�naigh do mhn� faoi bhun 66 bliain a bhfuil a bhfir c�ile i bpr�os�n agus nach bhfuil aon leana� cleithi�nacha acu.

 Sc�imeanna Eile


�ocaiocht Chaomhn�ra (Rann�oca�och)

F�adfaidh D�lleacht �oca�ocht Chaomhn�ra (Rann�oca�och) a fh�il bunaithe ar rann�oca�ochta� �SPC a dtuismitheora n� a leas-tuismitheora. Is �/� caomhn�ir an d�lleachta a fhaigheann an �oca�ocht. 

�ocaiocht Chaomhn�ra (Neamhrann�oca�och)

F�adfaidh d�lleacht �oca�ocht Chaomhn�ra (Neamhrann�oca�och) a fh�il bunaithe ar th�st�il acmhainne an d�lleachta. Is �/� caomhn�ir an d�lleachta a fhaigheann an �oca�ocht.

Sochar Ucht�la

�oca�ocht is ea Sochar Ucht�la le haghaidh tuismitheoir� a uchta�onn leanbh. D'fh�adf� � a fh�il m�s fosta� n� duine f�infhostaithe th� agus m� sh�sa�onn t� coinn�ollacha �irithe �SPC ar do thaifead f�in. 

Sochair Eile


Li�ntas Leasa Forl�ontach

Re�cht�lann Oifigigh Leasa Pobail an Li�ntas Leasa Forl�ontach ar son Fheidhmeannacht na Seirbh�se Sl�inte ag oifig� �iti�la de chuid Fheidhmeannacht na Seirbh�se Sl�inte. 

Forl�onta� C�osa agus �s Morg�iste

M� t� s� deacair ort an c�os n� an morg�iste a �oc agus go bhfuil �oca�ocht leasa sh�isialaigh n� �oca�ocht de chuid Fheidhmeannacht na Seirbh�se Sl�inte � f�il agat, d'fh�adfadh s� go gc�ileof� d''Fhorl�onadh C�osa n� �s Morg�iste.

Li�ntas �ada� agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua

Ceapadh an li�ntas chun cabhr� le costas �ide scoile agus coisbeart p�ist� scoile a �oc ag t�s na scoilbhliana. Is � Feidhmeannacht na Seirbh�se Sl�inte at� i mbun na sc�ime agus b�onn s� i bhfeidhm � th�s mh� an Mheithimh go deireadh mh� Mhe�n F�mhair gach bliain

Li�ntas Breosla

Ceapadh an Sc�im N�isi�nta Breosla chun cuidi� le teaghlaigh a bhraitheann ar �oca�ochta� fadt�armacha leasa sh�isialaigh n� � Fheidhmeannacht na Seirbh�se Sl�inte agus nach bhfuil ar a gcumas a gcostais t�imh f�in a �oc. N� f�idir le teaghlach ach Li�ntas Breosla amh�in a fh�il. 

Last modified:08/05/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img