Íoschaighdeán Ioncaim d’Éirinn


Print page

Cuireann an tuarascáil staidéir, ‘A Minimum Income Standard for Ireland’, torthaí tionscadail bliana i láthair inar nuashonraíodh agus inar cuireadh íoschaighdeáin ioncaim nua, costáilte i láthair bunaithe ar íoschaighdeáin maireachtála (MESLanna) le haghaidh cineálacha teaghlaigh éagsúla in Éirinn thar an saolré iomlán. Tá an taighde bunaithe ar chur chuige comhthoiliúil, ag úsáid grúpaí fócais in éineacht le hionchur saineolaithe chun caighdeáin riachtanacha maireachtála a leagan síos don daonra iomlán. Tógann sé ar obair mhór a rinneadh sa RA maidir le caighdeáin maireachtála riachtanacha agus tá an cur chuige buiséid chomhthoiliúil in úsáid anois i dtíortha éagsúla.

Rannchuidigh an taighde sin le dhá fhorbairt bhreise, ceann maidir le ‘Costas Linbh - staidéar ar chaighdeáin buiséid chomhthoiliúil ina ndearnadh imscrúdú ar an gcostas díreach atá le leanbh ar feadh a óige ar fad’ agus an tÁireamhán ar Íoschaighdeán Ioncaim nó MISc. Tá sé bunaithe ar obair a rinne an Chomhpháirtíocht Uinseannach um Cheart Sóisialta agus tacaíocht aige ó MABS agus Cumann Naomh Uinseann de Pól. Leis sin bítear in ann an méid ioncaim a theastaíonn le haghaidh caighdeán maireachtála riachtanach a ríomh le haghaidh cineálacha teaghlaigh éagsúla. Is féidir é a fháil anseo: www.MISc.ie. Tá tuilleadh eolais ar fáil freisin ar www.budgeting.ie.

Last modified:26/03/2013
 

 Downloads

 
 

 Related Topics