Do cheart chun Rochtain a Fháil ar Thaifid Leasa Shóisialaigh - SW89


Print page

Tá a thuilleadh eolais ar shocruithe na Roinne seo um Shaoráil Faisnéise le fáil trí theagmháil a dhéanamh le:

An tAonad Saorála Faisnéise
Oifig na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Lóiste na Sionainne
Cora Droma Rúisc
Contae Liatroma.

Guthán: 071 9672546(ó Phoblacht na hÉireann amháin), nó

Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh, le do thoil, ar +353 71 96 72546.

Tabhair faoi deara,

le do thoil, go bhféadfaidh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Last modified:26/04/2017
 

 Foirmeacha Iarratais