Pinsean Neamh-ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh - SW 26


Print page

Rannóga na mBileog

Más baintreach (fir) nó páirtnéir sibhialta marthanach thú agus mura gcáilíonn tú le haghaidh Pinsean Ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (logáil isteach ar www.welfare.ie chun tuilleadh eolais a fháil) agus é bunaithe ar do thaifead árachais féin ná ar thaifead árachais do chéile/pháirtnéara shibhialta nach maireann, d'fhéadfá cáiliú le haghaidh Pinsean Neamh-ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh.

Is íocaíocht de réir tástáil acmhainne é seo agus cuirtear aon ioncam atá agat san áireamh chun do cheart i leith na híocaíochta a mheas.

Má tá leanaí cáilithe agat, d'fhéadfá a bheith i dteideal Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora. Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Tabhair faoi deara

Ó Mheán Fómhair 2006, tá Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh ar fáil dóibh siúd amháin atá faoi bhun 66 bliain d'aois. Nuair a bheidh 66 bliain d'aois slánaithe agat, tabharfar cuireadh duit iarratas a chur isteach ar Phinsean Stáit (Neamh-ranníocach).

Last modified:22/11/2011