Níl an leathanach seo ar fáil as Gaeilge fós


Print page

Chun leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus a thuilleadh eolais a fháil ar sheirbhísí leasa shóisialaigh:

  • Logáil isteach ar www.welfare.ie.
  • Glaoigh ar an Líne Eolais Íosghlaonna ag 1890 66 22 44 má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar +353 71 91 93313.
  • Buail isteach chuig d’Ionad Faisnéise áitiúil do Shaoránaigh, do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Last modified:22/07/2015
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí