Sochar Cóireála - SW24


Print page
 

Chun a thuilleadh eolais ar Scém an tSochair Chóreála a fhál, déan teagmháil le do Lárionad Intreo áitiúil nó d'Oifig Chraoibhe áitiúil nó:

Rannóg an tSochair Chóireála
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Bóthar Oilibhéir Phluincéid Naofa
Leitir Ceanainn
Contae Dhún na nGall

Íosghlao: 1890 400 400 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)
Guthán: +353 74 9164480 (ó Thuaisceart na hÉireann nó ón
gcoigríoch)

Chun leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus a thuilleadh eolais ar sheirbhísí leasa shóisialaigh a fháil:

 • Logáil isteach ar www.welfare.ie.
 • Guthán: (071) 919 3302
 • Íosghlao: 1890 66 22 44
 • Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh, le do thoil, ar      +353 71 91 93302
 • Buail isteach chuig d’Ionad Faisnéise áitiúil do Shaoránaigh, do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

 • Tabhair do d’aire, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).
   •  

     

     

     

     

     

    Last modified:17/01/2016
     

     Foirmeacha Iarratais

     
     

     Íoslódáilí