Sochar Cóireála - SW24


Print page
Chun cáiliú do Shochar Cóireála ní mór duit na coinníollacha ÁSPC a chomhlíonadh. Ní áirítear ach ÁSPC in Aicmí A, E, H P. agus ó 27 Márta 2017 S.
Má tá tú: Caithfidh na nithe seo a leanas ar a laghad a bheith agat:
Faoi Bhun 21 bhliain d’aois
39 ranníocaíocht ÁSPC íoctha ó thosaigh tú ag obair de chéaduair.
Idir 21 bhliain agus 24 bliana d’aois
39 ranníocaíocht ÁSPC íoctha ó thosaigh tú ag obair de chéaduair,
agus:
 • 39 ranníocaíocht ÁSPC íoctha nó curtha chun sochair (creidiúnaithe), ( Féach Nóta) sa bhliain chánach ábhartha ar a mbunaítear d’éileamh,
 • 26 ranníocaíocht ÁSPC íoctha sa bhliain chánach ábhartha agus sa bhliain chánach díreach roimh an mbliain chánach ábhartha.
Idir 25 bliana agus 65 bliana d'aois
260 ranníocaíocht ÁSPC íoctha ó thosaigh tú ag obair de chéaduair,
agus:
 • 39 ranníocaíocht ÁSPC íoctha nó curtha chun sochair( Féach Nóta) sa bhliain chánach ábhartha ar a mbunaítear d’éileamh,
 • 26 ranníocaíocht ÁSPC íoctha sa bhliain chánach ábhartha agus sa bhliain chánach díreach roimh an mbliain chánach ábhartha.
66 bliana d’aois nó níos sine

Nóta:
Caithfidh 13 seachtaine ar a laghad díobh seo a bheith ina ranníocaíochtaí íoctha. Mura bhfuil 13 ranníocaíocht íoctha agat sa bhliain chánach ábhartha, áfach, tá cead agat feidhm a bhaint as na blianta seo a leanas ina ionad sin:

 • ceachtar den dá bhliain chánach roimhe sin
 • aon bhliain chánach tar éis na bliana cánach ábhartha.

Níl feidhm ag na 13 seachtaine de ranníocaíochtaí íoctha:

 • má shlánaigh tú 66 bliana d’aois roimh 6 Iúil 1992,
 • má tá tú 55 bliana d’aois nó níos sine agus má tá ‘creidmheasanna dífhostaíochta’ á bhfáil agat,
 • má tá tú ag fáil aon cheann de na híocaíochtaí Leasa Shóisialaigh seo a leanas:
  • Pinsean Easláine,
  • Liúntas Cúramóra,
  • Sochar Cúramóra,
  • Pinsean Stáit (Eatramhach),
  • Sochar Breoiteachta (le 12 mhí anuas nó níos mó),
  • cumasc de Shochar agus Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta (le 12 mhí anuas nó níos mó),
  • Liúntas Fadtréimhseach do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, nó
  • Liúntas Réamhscoir,
 • má tá tú ar Scéim Fostaíochta Pobail, ar Scéim um Fhilleadh ar Obair, ar Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais nó ar Chlár Forbartha Fostaíochta Pobail.
I dtaca le hÉilimh a Rinneadh sa Bhliain: Is í an Bhliain Chánach Ábhartha ná:
2016
2014
2017
2015
2018
2016

Tabhair faoi deara:
Má chomhlíonann tú na coinníollacha ÁSPC nuair a shlánóidh tú 60 bliain d’aois, fanfaidh tú cáilithe ar feadh do shaoil.

Más 66 bliana d’aois nó os a chionn sin thú, bíonn éagsúlacht ar na riachtanais ranníocaíochta ÁSPC, ag brath ar cathain a shlánaigh tú 66 bliana d’aois.
Má shlánaigh tú 66 bliana d’aois: Ní mór iad seo ar a laghad a bheith agat:
roimh 1 Deireadh Fómhair 1987
156 ranníocaíocht ÁSPC íoctha ó thosaigh tú ag obair de chéaduair agus 26 ranníocaíocht ÁSPC íoctha nó curtha chun sochair i gceachtar den dá bhliain chánach ábhartha ar a mbunaítear d’éileamh.
idir 1 Deireadh Fómhair 1987 agus 6 Iúil 1992
208 ranníocaíocht ÁSPC íoctha ó thosaigh tú ag obair de chéaduair agus 39 ranníocaíocht ÁSPC íoctha nó curtha chun sochair i gceachtar den dá bhliain chánach ábhartha ar a mbunaítear d’éileamh.
idir 6 Iúil 1992 agus 28 Bealtaine 2006
260 ranníocaíocht ÁSPC íoctha ó thosaigh tú ag obair de chéaduair agus 39 ranníocaíocht ÁSPC íoctha nó curtha chun sochair ( Féach nóta) i gceachtar den dá bhliain chánach ábhartha ar a mbunaítear d’éileamh.
Má shlánaigh tú 66 bliana d’aois ar 29 Bealtaine 2006 nó ina dhiaidh sin
260 ranníocaíocht ÁSPC íoctha ó thosaigh tú ag obair de chéaduair,
agus:
 • 39 ranníocaíocht ÁSPC íoctha nó curtha chun sochair (Féach nóta) i gceachtar den dá bhliain chánach ábhartha ar a mbunaítear d’éileamh, ,
 • 26 ranníocaíocht ÁSPC íoctha sa bhliain chánach ábhartha agus sa bhliain chánach díreach roimh an mbliain chánach ábhartha.

Tabhair faoi deara:
Má chomhlíonann tú na coinníollacha ÁSPC nuair a shlánóidh tú 66 bliana d’aois, fanfaidh tú cáilithe ar feadh do shaoil.

Last modified:24/04/2017
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí