Sampla� de thaca�ochta� leasa sh�isialaigh a bheidh ar f�il do dhaoine �ags�la sa bhliain 2012


Print page

Eolas

De bharr na drochaimsire a bh� againn le deireanas d'fh�gair an Rialtas sa Bhuis�ad go n-�ocfar �40 de bhreis le teaghlaigh at� ag f�il �oca�ochta� faoin Sc�im N�isiunta Breosla.

Rialacha

�ocfar an �oca�ocht aimsire fuaire le gach custaim�ir a fhaigheann �oca�ochta� faoin Sc�im N�isi�nta Breosla. N� �ocfar an �oca�ocht bhreise leis na custaim�ir� sin a fhaigheann an Li�ntas Breosla Neamhdheataigh agus � sin amh�in.

Socruithe �oca�ochta

N� g� do chustaim�ir� iarratas a dh�anamh ar an �oca�ocht bhreise de �40. �ocfar � go huathoibr�och le gach duine a fhaigheann �oca�ochta faoin Sc�im N�isi�nta Breosla.

Seo a leanas na d�ta� �oca�ochta. Sa chol�n "d�ta na h�oca�ochta" gheofar na d�ta� ar a n-�ocfar do phr�omh�oca�ocht �n Roinn Coimirce S�isiala�. Beidh an �oca�ocht Aimsire Fuaire bhreise de �40 istigh leis an �oca�ocht seo.

Sc�im D�ta na h�oca�ochta
Li�ntas Cuardaitheora Poist Idir 22 agus 31 Nollaig 2010
Li�ntas R�amhscoir
C�namh Feirme
Li�ntas Leasa Forl�ontach
�oca�ocht Teaghlaigh Aon-Tuismitheora
30 Nollaig 2010 go 7 Ean�ir 2011
An Li�ntas um Fhilleadh ar an Obair Idir 22 agus 31 Nollaig 2010 n� an 5 Ean�ir 2011
Pinsean St�it (Idirlinne) 30 Nollaig 2010
Pinsean Easl�ine
Pinsean St�it (Rann�oca�och)
31 Nollaig 2010
Pinsean Baintr� agus Baintr� Fir (Rann�oca�och)
An Sc�im N�isi�nta Breosl
Pinsean St�it (Neamhrann�oca�och)
7 Ean�ir 2011
Pinsean Baintr� agus Baintr� Fir (Neamhrann�oca�och)
�oca�ocht Chaomhn�ra (Rann�oca�och)
�oca�ocht Chaomhn�ra (Rann�oca�och)
�oca�ocht Chaomhn�ra (Neamhrann�oca�och)
Sochar D�obh�lacha Ceirde
Pinsean na nDall
Sochar Banch�ile Thr�igthe
6 Ean�ir 2011
Li�ntas Banch�ile Thr�igthe
Li�ntas M�chumais
5 Ean�ir 2011

Eolas Eile

Ba cheart gach ceist faoin n�ta eolais seo a chur chuig:

An Rann�ga Li�ntas Leasa Forl�ontach
An Roinn Coimirce S�isiala�
An Oifig Seirbh�s� Leasa Sh�isialaigh
B�thar an Chol�iste
Sligeach

F�n 071 9157100

Last modified:05/12/2011
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img