Cúnamh Feirme - SW 27


Print page
 1. Céard is Cúnamh Feirme ann?
 2. Conas is féidir liom a bheith incháilithe do Chúnamh Feirme?
 3. Céard í an tástáil acmhainne?
 4. Céard a tharlóidh má oibríonn mo chéile, mo pháirtnéir nó mo chomhchónaitheoir?
 5. Cé mhéad is féidir a fháil?
 6. Conas a fhaightear an íocaíocht??
 7. Cén fhad a mhaireann an íocaíocht?
 8. An féidir an t-am a chaitear ag fáil Cúnamh Feirme a úsáid chun tacaíocht fostaíochta agus oideachais a fháil?
 9. An féidir liom ranníocaíochtaí ÁSPC a dhéanamh a fhad is atá Cúnamh Feirme á fháil agam?
 10. An féidir liom aon sochair bhreise a fháil?
 11. Conas agus cén uair ba cheart iarratas a dhéanamh?

Is féidir leat iarratas a chur isteach ar Chúnamh Feirme trí fhoirm iarratais FARM 1 a chomhlánú. Is féidir an fhoirm sin a fháil ó:

 • suíomh idirlín na Roinne ag www.welfare.ie.
 • Líne Íosghlao na Roinne d'Iarratais ar Bhileoga ag 1890 20 23 25
 • d'ionad áitiúil de chuid Intreo, d'Ionad áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh, nó d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh.

  Seol foirm iarratais chomhlánaithe FARM 1 chuig d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh in éineacht leis na teastais agus na doiciméid bhainteacha.

  Ní gá duit cuairt a thabhairt ar d'ionad áitiúil de chuid Intreo ná ar d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh ná ‘síniú a dhéanamh’ chun Cúnamh Feirme a éileamh.

  Leabhráin áisiúla eile
  Clár um Fhilleadh ar Oideachas SW 70
  Liúntas Éadaí agus Coisbhirt um Fhilleadh ar Scoil SW 75
  Liúntas um Fhilleadh ar Obair (Fostaithe) SW 93
  Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair SW 92
  Scéim Náisiúnta Bhreosla SW 17
  Leabhrán ar Rátaí Íocaíochta SW 19
  Liúntas Leasa Forlíontach SW 54

Last modified:12/02/2015
 

 Íoslódáilí