Cúnamh Feirme - SW 27


Print page
 1. Céard is Cúnamh Feirme ann?
 2. Conas is féidir liom a bheith incháilithe do Chúnamh Feirme?
 3. Céard í an tástáil acmhainne?
 4. Céard a tharlóidh má oibríonn mo chéile, mo pháirtnéir nó mo chomhchónaitheoir?
 5. Cé mhéad is féidir a fháil?
 6. Conas a fhaightear an íocaíocht?
 7. Cén fhad a mhaireann an íocaíocht?
 8. An féidir an t-am a chaitear ag fáil Cúnamh Feirme a úsáid chun tacaíocht fostaíochta agus oideachais a fháil?
 9. An féidir liom ranníocaíochtaí ÁSPC a dhéanamh a fhad is atá Cúnamh Feirme á fháil agam?
 10. An féidir liom aon sochair bhreise a fháil?
 11. Conas agus cén uair ba cheart iarratas a dhéanamh?

Gheobhaidh tú d'íocaíocht gach seachtain. Tá an rogha agat go n-íocfaí d'íocaíocht díreach isteach i do chuntas bainc nó go n-íocfaí í le hAistriú Eolais Leictreonach (EIT) ag oifig an phoist, trí do chárta seirbhísí sóisialacha a úsáid. Ligeann sé seo duit leas a bhaint as an Scéim um Bhuiséad Teaghlaigh, ag d'oifig phoist áitiúil.

Last modified:16/02/2015
 

 Íoslódáilí