Deontas Méala - SW 47


Print page

Rannóga na mBileog


  Is iad na coinníollacha árachais shóisialaigh is gá a shásamh le cáiliú ná gur gá go mbeadh na nithe seo a leanas ag an duine a bhfuil an t-iarratas bunaithe ar a t(h)aifead árachais shóisialaigh (an duine faoi árachas):,

 • 156 ranníocaíocht árachais shóisialaigh íoctha ó thosaigh sé/sí ag gabháil d'fhostaíocht inárachais,
 • 26 ranníocaíocht árachais shóisialaigh íoctha ó thosaigh sé/sí ag gabháil d'fhostaíocht inárachais,
  agus ceachtar díobh seo
 • 39 seachtain d'árachas sóisialach íoctha nó creidiúnaithe sa dara bliain chánach dheireanach chríochnaithe roimh thús na bliana sochair ina bhfuil an dáta bainteach (.i. má tharla an bás i rith 2013, is í 2011 an bhliain bhainteach),
 • meán bliantúil 39 seachtain d'árachas sóisialach íoctha nó creidiúnaithe sna 3 nó 5 bliana cánach atá críochnaithe díreach roimh an mbliain chánach chríochnaithe dheireanach roimh thús na bliana sochair ina bhfuil an dáta bainteach (.i. má tharla an bás i rith 2013, is iad 2009-2011 nó 2007-2011 na blianta bainteacha),
 • meán bliantúil 26 seachtain d'árachas sóisialach íoctha nó creidiúnaithe ó 6/4/1979 (nó ó thosaigh sé/sí ag obair, má tharla sé seo ar dháta ina dhiaidh sin) agus deireadh na bliana cánach deireanaí críochnaithe roimh thús na bliana sochair ina bhfuil an dáta bainteach (.i. má tharla an bás i rith 2013, tá na blianta bainteacha i gceist suas go dtí 2012,
 • meán bliantúil 26 seachtain d'árachas sóisialach íoctha nó creidiúnaithe ó 1/10/1979 (nó ó thosaigh an duine ag obair, má tharla sé seo ar dháta ina dhiaidh sin) agus deireadh na bliana cánach deireanaí críochnaithe roimh thús na bliana sochair ina bhfuil an dáta bainteach (.i. má tharla an bás i rith 2013, tá na blianta bainteacha i gceist suas go dtí 2012).
  • Áirítear ranníocaíochtaí Árachais Shóisialaigh in Aicmí ÁSPC A, B, C, D, E, H, S agus ranníocaíochtaí deonacha ar mhaithe le cáiliú le haghaidh Deontas Méala.

   Last modified:29/05/2013
    

    Foirmeacha Iarratais

    
    

    Íoslódáilí