Pointí le tabhairt faoi deara


Print page

Rannóga na mBileog

Ranníocaíochtaí creidiúnaithe

Bronnaimid ranníocaíochtaí creidiúnaithe nó 'creidmheasanna' i gcásanna áirithe, le haghaidh tréimhsí d'fhostaíochta agus breoiteachta de ghnáth. Sa chás go bhfaigheann tú Pinsean Neamh-ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh, nó féidir leat creidmheasanna a fháil le haghaidh tréimhsí baintreachta amháin.

Ach má bhí íocaíocht eile leasa shóisialaigh á fáil agat a lig duit creidmheasanna a fháil díreach sular cháiligh tú le haghaidh an phinsin seo, is féidir leat creidmheasanna a fháil go fóill, fad is go sásaíonn tú na coinníollacha cáilitheacha i leith na híocaíochta sin. Ciallaíonn sé seo go gcaithfidh tú fianaise breoiteachta nó dífhostaíochta leanúnaí a sholáthar.

Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar 'www.welfare.ie'.

 
Last modified:22/11/2011