Cén áit ar féidir a thuilleadh eolais a fháil?


Print page

Rannóga na mBileog

  

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil leis an Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh nó le Rannóg an Phinsin Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh ag an seoladh ar leathanach 13.

Má theastaíonn uait leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus tuilleadh eolais a fháil faoi sheirbhísí leasa shóisialaigh:

 • Logáil isteach ar www.welfare.ie.
 • Líne Eolais Íosghlao ag 1890 66 22 44 (ó Phoblacht na hÉireann amháin) nó +353 71 91 93313 (ó Thuaisceart Éireann nó ón iasacht).
 • Buail isteach chuig d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh nó chuig an Ionad áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh.
  • Tabhair faoi deara

   D'fhéadfadh rátaí difriúla a bheith á ngearradh ag soláthraithe seirbhíse éagsúla ar úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

   
  Last modified:22/11/2011