C� na sochair eile at� ar f�il?


Print page

Rann�ga na mBileog

M� t� t� c�ilithe le haghaidh an phinsin seo, d'fh�adf� na ruda� seo a leanas a fh�il chomh maith:

Tabhair faoi deara
M� t� c�ram agus aire l�naimseartha de dh�th ort mar gheall ar �agumas n� ar thinneas, d'fh�adfadh an duine a thugann aire duit a bheith c�ilithe le haghaidh Li�ntas C�ram�ra n� Sochar C�ram�ra. M� t� tuilleadh eolais uait, log�il isteach ar 'www.welfare.ie'.

Deontas M�ala

D'fh�adf� c�ili� le haghaidh Deontas M�ala at� bunaithe ar an taifead �SPC at� agat f�in n� ag do ch�ile/ph�irtn�ir sibhialta nach maireann.

M� t� tuilleadh eolais uait, log�il isteach ar 'www.welfare.ie'.

Deontas Baintreachais n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh

Is �oca�ocht aon uaire � Deontas Baintreachais n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh do bhaintreacha, baintreacha fir agus p�irtn�ir� sibhialta marthanacha a bhfuil leana� c�ilithe acu, chun taca�ocht ioncaim a shol�thar tar �is bh�s a gc�ile/bp�irtn�ara shibhialta.

Baineann an deontas seo le baintreacha, baintreacha fir (ina mbaintreacha (fir) � 1 Nollaig 1999) agus p�irtn�ir� sibhialta marthanacha (� 1 Ean�ir 2011) amh�in a bhfuil leanbh c�ilithe amh�in acu ar a laghad.

M� t� t� ag cur iarratais isteach ar Phinsean Rann�ocach Baintr�, Baintr� Fir n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh, n� ar �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora, n� g� duit iarratas a chur isteach ar an Deontas, mar d�anfaimid sin a phr�ise�il go huathoibr�och.

M� t� tuilleadh eolais uait, log�il isteach ar 'www.welfare.ie'.

Sochar B�is faoin Sc�im um Shochair Dh�obh�lacha Ceirde

M�s rud � go bhfuair do ch�ile/ph�irtn�ir sibhialta b�s mar gheall ar thimpiste oibre n� de ghalar oibre n� m� bh� Pinsean M�threorach � fh�il aige/aici (a bh� meas�naithe ar 50% n� n�os m� nuair a fuair s�/s� b�s), d'fh�adf� c�ili� le haghaidh Pinsean Baintr�, Baintr� Fir n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh faoin Sc�im um Shochair Dh�obh�lacha Ceirde in �it Pinsean Rann�ocach Baintr�, Baintr� Fir n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh.

M� t� tuilleadh eolais uait, log�il isteach ar 'www.welfare.ie'.

Li�ntas Breosla

D'fh�adf� Li�ntas Breosla a fh�il � Mhe�n F�mhair go Bealtaine, faoi r�ir coinn�ollacha �irithe. Mar chuid de na coinn�ollacha seo, caithfidh t� a bheith i do ch�na� leat f�in n� le daoine �irithe sainluaite agus caithfidh go s�s�idh do theaghlach t�st�il acmhainne.

M� t� tuilleadh eolais uait, log�il isteach ar 'www.welfare.ie'.

M�ad� Maireacht�la Aonair

D'fh�adf� a bheith i dteideal M�ad� Maireacht�la Aonair m� t� t� 66 bliain d'aois n� n�os sine, faoi r�ir coinn�ollacha �irithe.

M� t� tuilleadh eolais uait, log�il isteach ar 'www.welfare.ie'.

Li�ntas Oile�in

D'fh�adf� Li�ntas Oile�in a fh�il m� t� t� i do ch�na� ar oile�n farraige amach � Phoblacht na h�ireann, faoi r�ir coinn�ollacha �irithe.

M� t� tuilleadh eolais uait, log�il isteach ar 'www.welfare.ie'.

Saorthaisteal

M� t� t� 66 bliain d'aois n� n�os sine agus i do ch�na� go buan sa St�t, t� t� i dteideal Pas Saorthaistil.

M� t� tuilleadh eolais uait, log�il isteach ar 'www.welfare.ie'.

Pac�iste Sochair Teaghlaigh

D'fh�adf� c�ili� le haghaidh na ruda� seo a leanas, faoi r�ir coinn�ollacha �irithe:

  • Li�ntas Leictreachais n� G�is N�d�rtha n� Li�ntas d'Athl�n G�is Bhuid�alaithe
  • Cead�nas Teilif�se Saor In Aisce
  • Li�ntas Guth�in le haghaidh l�ne tal�n n� guth�n p�ca.

M� t� t� idir 60 agus 65 bliain d'aois agus m� bh� do ch�ile/ph�irtn�ir sibhialta nach maireann ag f�il ceann ar bith de na sochair teaghlaigh at� liostaithe thuas nuair a fuair s�/s� b�s, d'fh�adf� c�ili� le haghaidh na sochar seo ar iarratas. Caithfidh t� na gn�thchoinn�ollacha c�ilitheacha le haghaidh na sc�imeanna seo a sh�samh, �fach, agus is g� go raibh t� i do bhuanch�na� le do ch�ile/ph�irtn�ir sibhialta sula bhfuair s�/s� b�s.

Tabhair faoi deara
M� t� t� 70 bliain d'aois n� n�os sine, beidh t� c�ilithe le haghaidh na sochar breise seo, beag beann ar na daoine at� ina gc�na� leat.

M� t� tuilleadh eolais uait, log�il isteach ar 'www.welfare.ie'.

C�namh faoin Sc�im Li�ntais Leasa Fhorl�ontaigh

D'fh�adfadh cabhair le costais na sochraide, c�os n� �oca�ochta� morg�iste a bheith i gceist leis seo. M� t� tuilleadh eolais uait, log�il isteach ar 'www.welfare.ie' n� d�an teagmh�il le d'Oifigeach Leasa Pobail ag d'oifig �iti�il de chuid Fheidhmeannacht na Seirbh�se Sl�inte.

Last modified:10/01/2011
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí