Conas a dhéantar iarratas?


Print page

Rannóg an tSochair Chumais Pháirtigh
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Arás Mhic Dhiarmada
Sráid an Stórais
Baile Átha Cliath 1

Guthán: (01) 704 3950/3039/3735/3991

Íosghlao: 1890 928 400

Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar +353 1 704 3300, le do thoil.

Ríomhphost: tríd an nasc i limistéar an tSochair Chumais Pháirtigh ar www.welfare.ie.

Ó am go ham athraíonn na coinníollacha cáiliúcháin le haghaidh na scéimeanna seo againne. Déan seiceáil i gcónaí leis an Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó lenár Seirbhísí Eolais le fáil amach an bhfuil athrú ar na coinníollacha.

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfaidh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Tá an t-eolas sa bhileog seo i gceart agus é ag dul i gcló.

 

 
 
Last modified:26/05/2015
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí