Conas a ch�il�tear?


Print page

Rann�ga na mBileog

M�s mian leat c�ili� le haghaidh Sochar Cumais Ph�irtigh, n� m�r duit a bheith ag f�il ceachtar acu seo a leanas faoi l�thair:

  • Sochar Breoiteachta (ar feadh �osmh�id 6 mh�),
    n�
  • Pinsean Easl�ine.

D�anfaidh Meas�n�ir Leighis de chuid na Roinne meas�n� ar an srian at� ar do chumas oibre. Seans go mbeidh ort freastal ar mheas�n� leighis mar gheall air seo. Ba ch�ir duit an fhianaise leighis chu� go l�ir a chur in �ineacht le d'iarratas. C�ileoidh t� le haghaidh Sochar Cumais Ph�irtigh m� mheastar an srian at� ar do chumas oibre a bheith measartha, trom n� domhain. M� mheastar � a bheith �adrom, n� ch�ileoidh t� agus d�anfar athbhreithni� ar do ch�ilitheacht lean�nach i leith Sochar Breoiteachta n� Pinsean Easl�ine chomh maith. M� ch�il�onn t� le haghaidh Sochar Cumais Ph�irtigh, n� bheidh ort teastais leighis a sheoladh isteach.

Last modified:13/02/2012
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí