Conas a dhéantar iarratas?


Print page

 

I gcás an tSochair Dhíobhála, téigh chuig an dochtúir agus faigh an Chéad Teastas Dochtúra Leasa Shóisialaigh, rud a chuimsíonn foirm iarratais. Seol an fhoirm líonta chuig:

An Roinn Coimirce Sóisialaí
Bosca O.P. 1650
Baile Átha Cliath 1

Tábhachtach: Ní bhíonn breoiteacht ná míthreoir mar thoradh láithreach ar gach tionóisc oibre ná ar gach galar oibre.

Chun do cheart chun sochair sa todhchaí a chosaint, ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar dhearbhú (Foirm DB nó OB1) gur tharla do thionóisc nó do ghalar ag an obair.

Is féidir leat an fhoirm dhearbhaithe seo a fháil ó:

Rannóg an tSochair Dhíobhála
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Áras Mhic Dhiarmada
Sráid an Stórais
Baile Átha Cliath 1

Íosghlao: 1890 928 400 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)

+ 353 17043018 (ó Thuaisceart Éireann nó ón gcoigríoch).

Is féidir leat foirmeacha iarratais ar Shochar Míthreorach nó ar Shochar Báis a fháil ó 'www.welfare.ie' nó ó:

Rannóg an tSochair Mhíthreoraigh
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar Bhéal Átha na Lao
An Longfort

Íosghlao: 1890 927 770 (ó Phoblacht na hÉireann amháin) n�

+ 353 43 334 0000 (ó Thuaisceart Éireann nó ón gcoigríoch).

Nóta:
Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

 

 
Last modified:22/06/2011