Cúram Leighis - SW34


Print page

 

Chun a thuilleadh sonraí den Chúram Leighis a fháil, déan teagmháil le do Lárionad Intreo áitiúil, le d’Ionad Faisnéise áitiúil do Shaoránaigh, le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó leis an Rannóg um Chúram Leighis ag an seoladh a luaitear thuas.

Tabhair faoi deara:
Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfaidh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Chun a thuilleadh eolais a fháil:

  • Logáil isteach ar 'www.welfare.ie'.
  • Glaoigh ar an Líne Eolais Íosghlaonna 1890 66 22 44 nó má tá tú ag glaoch ó Iasmuigh de Phoblacht na hÉireann glaoigh ar +353 71 91 933313, le do thoil 
  • Buail isteach chuig do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil d’Ionad Faisnéise áitiúil do Shaoránaigh

 


 

Leabhráin áisiúla eile

Last modified:04/04/2016
 

 Íoslódáilí