Sochar Díobhála - SW30


Print page

Le haghaidh tuilleadh eolais ar Shochar Díobhála, déan teagmháil le d’Ionad Intreo áitiúil nó le d'Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil, nó leis

An Rannóg um Shochar Díobhála
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Áras Mhic Dhiarmada
Sráid an Stórais
Baile Átha Cliath 2

Teileafón: (01) 704 3300

Íosghlao: 1890 928 400

Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann glaoigh ar + 353 1 704 3300.

Chun leabhráin faisnéise, foirmeacha iarratais agus tuilleadh faisnéise a fháil ar sheirbhísí leasa shóisialaigh:

  • Logáil isteach arwww.welfare.ie.
  • Líne Eolais Íosghlao ag 1890 66 22 44 ach má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann glaoigh ar +353 71 91 93302. 
  • Buail isteach chuig d'Ionad áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh, chuig d’Ionad Intreo áitiúil nó chuig d'Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

Tabhair faoi deara:
D’fhéadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as uimhreacha 1890 a úsáid.

Last modified:05/05/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí